English

 


פרסומי PMW
הרש"פ משלמת משכורות לכל המחבלים הנמצאים בבתי כלא בישראל
Share |
הרש"פ משלמת משכורות לכל המחבלים הנמצאים בבתי כלא בישראל

סיוע כלכלי ממדינות תורמות מופנה לתקציב הרשות הפלסטינית
שממנו מתוקצבות המשכורות למחבלים אסירים

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

חקיקה פלסטינית שהתפרסמה ברשומות הרש"פ לפני כחודש, מעניקה לכל הפלסטינים ולערבים אזרחי ישראל, אשר כלואים בבתי כלא ישראליים בגין מעורבות בפיגועי טרור, משכורת מתקציב הרשות הפלסטינית. המילה הערבית שהרש"פ משתמשת בה לתיאור התשלומים היא 'ראתבּ', שממשמעותה 'משכורת.' מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח בעבר על מדיניות ההאדרה והוקרת מחבלים הנמצאים בבתי כלא כלא ישראליים. בעקבות פרסום חקיקה זו, הרש"פ אמורה לשלם משכורות לאסירים אלה.

הרש"פ הגדירה בחוקיה אילו פלסטינים ייחשבו כאסירים לצורך תשלום המשכורות:
"כל מי שיושב בבתי הכלא של הכיבוש [ישראל] על רקע השתתפותו במאבק נגד הכיבוש."
[חוק האסירים והמשוחררים, 2004/19, פרק 1.
החוק הועבר ופורסם על ידי ממשלת הרש"פ ויו"ר הרש"פ בדצמבר 2004.
מרכז האסירים למחקרים www.alasra.ps, נבדק לאחרונה: 09/05/2011)]

במלים אחרות, כל פלסטיני הכלוא בבית כלא ישראלי בגין מעורבות בטרור, מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית באופן אוטומטי. על פי הגדרות החוק הפלסטיני, גנב מכוניות פלסטיני היושב בבית סוהר ישראלי לא יקבל קצבה, אך אנשי פת"ח וחמאס הכלואים בגין מעשי טרור ורצח, יקבלו משכורת חודשית.

לפי החקיקה הפלסטינית, הרש"פ משלמת שכר גם לערבים ישראלים שהורשעו בעבירות טרור נגד ישראל. למעשה ההטבות שהרש"פ נותנת למחבלים ערבים-ישראלים הינן גדולות יותר מאלה שניתנות למחבלים משטחי הרש"פ.

לפי החוק הפלסטיני, אסירים המרצים עונשי מאסר של יותר מ-20 שנה, מקבלים משכורת גדולה יותר מאשר אסירים המרצים תקופות מאסר קצרות יותר. המשכורות אמורות להשתלם החל מיום המעצר ועד ליום השחרור.

יותר מ-6000 אסירים פלסטינים נמצאים כעת בבתי כלא ישראליים בגין סיוע או השתתפות בפעולות טרור. ביניהם נמצאים עבדאללה ברגותי, המרצה 67 מאסרי עולם; חסן סלאמה, המרצה 38 מאסרי עולם, וג'מאל אבו אל-היג'א, המרצה 9 מאסרי עולם. כל הנ"ל מרצים עונשים באשמת תכנון פיגועי התאבדות. שלושת המחבלים האלה כונו לאחרונה "גיבורים" בעיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית (ראה בהמשך). לפי החוק שלושתם יקבלו משכורת.

מימון מהמדינות התורמות עשוי לאפשר את תשלום המשכורות למחבלים

החוק הפלסטיני החדש קובע כי תשלומי העברת משכורות אלה "ייושמו... על פי המקורות הכספיים הזמינים." לפיכך, משכורות אלה לא ישולמו אם לרשות הפלסטינית לא יהיה די כסף בתקציב.

הרשות הפלסטינית דיווחה כי ארה"ב, האיחוד האירופי, צרפת, בריטניה, אירלנד, נורבגיה, יפן, הודו והבנק העולמי, נתנו כספים עבור התקציב הכללי של הרש"פ ב-2010 ו-2011 (ראה בהמשך טבלת המדינות התורמות לרש"פ.)

מימון ישיר כגון זה עשוי להיות חלק מ"המקורות הכספיים הזמינים" לתשלום משכורות למחבלים, או שהוא עשוי לשחרר כספים מסעיפים אחרים בתקציב הרש"פ לצורך תשלום משכורות אלה.

הנתונים שברשימה שלהלן אינם מלאים, מאחר שהם מתבססים רק על דיווחים מהעיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית. הרש"פ מקבלת סיוע כלכלי גם מתורמים אחרים רבים.

לאחרונה, האיחוד האירופי הודיע על העברת 45 מליון אירו לצורך תשלום משכורות ברש"פ: "כ-45 מליון אירו מהכספים שהוחלט עליהם היום יופנו לתשלום משכורות וקצבאות לעובדים חיוניים, בעיקר רופאים, אחיות ומורים."
[http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_11009_en.htm
Accessed May 9, 2011]

בנובמבר 2010, מזכירת המדינה הילרי קלינטון, הודיעה על מענק נוסף לתקציב הכללי של הרשות הפלסטינית:
"לאחר העברת הסכום בסך 150 מיליון דולר, הסכום שהממשל האמריקני העביר כסיוע ישיר לתקציב הרש"פ לשנת 2010 עומד על 225 מיליון דולר."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/11/2010]

למרות שהאיחוד האירופי, ארה"ב ותורמים אחרים, אינם מתכוונים לממן קצבאות ומשכורות למחבלים, העובדה שהם מממנים תקציב משכורות לפקידי ועובדי הרש"פ, מְפַנָה חלקים אחרים מהתקציב הכללי של הרש"פ לתשלום משכורות למחבלים ולאסירים.

החקיקה המדוברת אושררה ברשות הפלסטינית עוד לפני הסכם הפיוס האחרון בין פת"ח לחמאס. היא התפרסמה ברשומות של הרש"פ ב- 13/04/2011.

ייעוד תקציב המשכורות שנקבעו על ידי הרשות הפלסטינית
1- משכורת חודשית לאסירים - "להבטחת צרכי האסירים בתוך בתי הכלא הישראליים."
2- הטבות נוספות לאסירים משוחררים.
3- הטבות נוספות לבני משפחות האסירים.
4- סעיף נוסף קובע מימון עבור "הצרכים המשפטיים של האסירים."

מקבלי המשכורות: כל האסירים המעורבים בפעילות טרור:
- כל אסיר, מבלי להתחשב בשיוכו הארגוני/פוליטי ובפשע שבגינו הוא נמצא בכלא, יקבל את אותה משכורת חודשית בסיסית מהרשות הפלסטינית. מאות אסירים פלסטינים מרצים מאסרי עולם מצטברים בגין מעשי רצח, וכולם יקבלו משכורת מהרש"פ.
- המשכורות ניתנות ישירות למחבלים האסירים, או לבני משפחתם.
- האסירים מקבלים את משכורתם מיום מעצרם.

תשלומים נוספים:
- אסירים נשואים יקבלו תשלום נוסף, וכן אסירים שיש להם ילדים.
- תושבי מזרח ירושלים וערבים אזרחי ישראל הנמצאים בכלא עקב פעילות טרור, יקבלו תוספת חודשית של 300 ש"ח ו-500 ש"ח, בהתאמה.

מימון:
- הרש"פ מציינת כי העברת התשלומים לאסירים תתבצע "על פי המקורות הכספיים הזמינים."

להלן המאמר שהופיע בעיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית, המתאר את החוק החדש:

"מזכיר הלשכה המרכזית של תנועת האסירים, [עלי אבו דיאכ,] הגיש סקירה תמציתית של התקנות הללו אשר פורסמו בגליון 90 של העיתון הרשמי אשר התפרסם בתאריך 13/4/2011, והן כדלקמן:
1- החלטת הממשלה מספר 19 לשנת 2010...: האסיר המשוחרר יהיה פטור משכר לימוד הבית ספרי והאוניברסיטאי הממשלתי אם שהה תקופה של לפחות חמש שנים בכלא. אסירה משוחררת ששהתה תקופה של לפחות שלוש שנים בכלא תהיה פטורה משכר לימוד הבית ספרי והאוניברסיטאי הממשלתי. לאסירים הנ"ל יש הזכות להעניק את הפטור לאחד מילדיהם או בני הזוג...
הרשות הפלסטינית מתחייבת לספק הזדמנות ללימוד האקדמי לאסירים בתוך בתי הכלא הישראליים, באמצעות כיסוי כל הוצאות הלימוד, לכל שלבי הלימוד באוניברסיטאות שניתן לאסירים ללמוד בהן.
ילדי האסיר יהיו פטורים מ-80% משכר הלימוד האקדמי אם האסיר נשפט לתקופה של לא פחות מ-20 שנים, והוא שהה בכלא תקופה של לא פחות מחמש שנים. בני האסירות יהיו פטורים מ-80% משכר הלימוד האוניברסיטאי אם האסירה נשפטה לתקופה של לא פחות מ-עשר שנים, והיא שהתה בכלא תקופה של לא פחות משלוש שנים.
כל אסיר משוחרר יהיה פטור מדמי ביטוח הבריאות הממשלתיים אם שהה תקופה של לא פחות מחמש שנים בכלא, והאסירות תקופה של לא פחות משלוש שנים...
2- החלטת הממשלה מספר 21 לשנת 2010 על תקנה להבטחת צרכי האסירים בתוך בתי הכלא הישראליים.
א. ישולם לכל אסיר סכום קצוב בכפוף למדד יוקר המחיה, כקצבה חודשית...
ב. ישולם לכל אסיר סכום קצוב שערכו 400 ש"ח עבור ביגוד. הסכום ישולם פעמיים בשנה והוא יוסף למשכורת האסיר...
3- החלטת הממשלה מספר 22 לשנת 2010 על תקנה לספק את הצרכים המשפטיים של האסירים...
4- החלטת הממשלה מספר 23 לשנת 2010 על תקנת תשלום משכורת חודשית לאסיר.
יוענק לכל אסיר משכורת חודשית, שתשולם לו או למשפחתו, בתנאי שהוא לא מקבל משכורת מגוף ממשלתי או כמו ממשלתי או מוסד רשמי... המשכורת תשולם לאסיר מתאריך מעצרו, ותשולם תוספת מיוחדת לאסירי ירושלים והפְּנים [ערביי ישראל], ותשולם תוספת רעיה ותוספת מיוחדת לילדים עד גיל 18...
משכורת המינימום של האסיר, אשר תשולם לו מתחילת המאסר ועד לשהייתו פחות משלוש שנים הוא 1400 ש"ח. ישולמו 2000 ש"ח למי ששהה [בבית הכלא] בין שלוש לחמש שנים. ישולמו 4000 ש"ח למי ששהה חמש עד עשר שנים. ישולמו 6000 ש"ח למי ששהה בין עשר ל-15 שנים. ישולמו 7000 ש"ח למי ששהה בין 15 ל-עשרים שנים. ישולמו 8000 ש"ח למי ששהה בין עשרים ל-25 שנים. ישולמו 10000 ש"ח למי ששהה בין 25 ל-30 שנים. ישולמו 12000 ש"ח למי ששהה 30 שנים ומעלה...
דיני תקנון זה ייושמו החל מ-1/1/2011 על פי המקורות הכספיים הזמינים..."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 15/04/2011]

רשימת המדינות התורמות לתקציב הכללי של הרשות הפלסטינית:

הרשימה כוללת רק את התרומות אשר דווחו בתקשורת הרש"פ, ואשר יועדו לתקציב השנתי של הרש"פ בשנת 2010 או 2011. הרשימה אינה כוללת תרומות רבות שהועברו לרשות הפלסטינית עבור פרויקטים אחרים, מהמדינות שברשימה זו ומאחרות.
 
הגוף התורם הסכום מקור
האיחוד האירופי 158.5 מיליון אירו אל-חיאת אל-ג'דידה, 20/01/2010
בריטניה 60 מיליון ליש"ט אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/02/2010
הודו 10 מיליון דולר אל-חיאת אל-ג'דידה, 26/04/2010
נורבגיה 53 מיליון דולר אל-חיאת אל-ג'דידה, 18/06/2010
צרפת 19 מיליון אירו אל-חיאת אל-ג'דידה, 22/06/2010
הבנק העולמי 40 מיליון דולר אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/10/2010
 יפן  18.5 מיליון דולר  אל-חיאת אל-ג'דידה, 25/10/2010
 האיחוד האירופי  41.4 מיליון אירו  אל-חיאת אל-ג'דידה, 28/10/2010
 בריטניה  30 מיליון ליש"ט אל-חיאת אל-ג'דידה, 28/10/2010 
ארצות הברית  225 מיליון דולר  אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/11/2010 
אירלנד  1.5 מיליון אירו  אל-חיאת אל-ג'דידה, 15/11/2010 
יפן  11.9 מיליון דולר  אל-חיאת אל-ג'דידה, 28/12/2010 

 
ידיעה מהעיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית, שבה האסירים נקראים "גיבורים":

"בני משפחות האסירים הודו מעומק לבם להנהלה ולצוותים של רדיו קול האסירים, דרך התוכנית "על כנפי הציפור", שמשודרת ב[רדיו] קול האסירים. זאת בשל השפעתו החיובית המשמעותית על מצבם הנפשי של האסירים וקרוביהם, ובפרט בני משפחות האסירים שנמנעים מהם ביקורים. בני משפחות האסירים אמרו למרכז האסירים למחקרים כי קול האסירים 107.9 FM מייצג מאבק חשוב ביותר, ושובר את רצונו של הסוהר נוכח נחישותו של העם הפלסטיני, אשר ממציא את כל שיטות ההתנגדות, ובראשן תפקיד התקשורת, לאור הפרותיו של הכיבוש נגד האסירים, ובפרט מניעת הביקורים זה למעלה מארבע שנים. משפחות האסירים שנמצאים בבידוד, ובראשן משפחות האסיר המפקד, אחמד סעדאת, והאסירים הגיבורים עבאס ועבדאללה ברגותי, מחמוד עיסא, ג'מאל אבו אל-היג'א, חסן סלאמה ואחרים, אמרו כי בניהן מצפים לתוכנית 'על כנפי ציפור'."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 13/04/2011]


[עבדאללה ברגותי - נשפט ל-67 מאסרי עולם על אחריותו לרצח 66 ישראלים בפיגועי התאבדות - במסעדת סבארו (09/08/2001), קפה מומנט (09/03/2002) והפיגוע המשולש במדרחוב בן יהודה בירושלים (01/12/2001).

ג'מאל אבו אל-היג'א - נשפט לתשעה מאסרי עולם על אחריותו לפיגועי ההתאבדות בקניון חדרה (26/10/2005) וברחוב הרצל בנתניה (05/12/2005).

חסן סלאמה - מרצה 38 מאסרי עולם. עמד בראש התשתית שביצעה את שני הפיגועים בקו 18 בירושלים (25/02/1996 ו- 03/03/1996) ואת הפיגוע בטרמפיאדה בצומת אשקלון (25/02/1996).

מחמוד עיסא - מרצה 3 מעצרי עולם. הוא היה חבר בחוליה שחטפה ורצחה חיילים, ביניהם נסים טולדנו (13/12/1992). "מבט לתקשורת פלסטינית" לא מצא מידע בנוגע לעבאס ברגותי.]

להלן קטע מתוך הודעת האיחוד האירופי על מתן סיוע נוסף לתקציב הרש"פ:

"EU Commission approves additional € 85 million in support for Palestinian people in 2011:
Summary: The European Commission has today decided to provide an additional financial package worth EUR 85 million for the occupied Palestinian territory under the 2011 budget. This comes in addition to the € 100 million already approved from European Neighbourhood and Partnership Instrument. ...
Some EUR 45 million of the funds from today's decision will go towards salaries and pensions of vital workers, mainly doctors, nurses and teachers. A further EUR 40 million will be allocated for social allowances to vulnerable Palestinian families. These funds come in addition to the EUR 60 million provided to the Palestinian Authority (PA) and the EUR 40 million provided to United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) at the beginning of the year. At the request of Prime Minister Fayyad these funds have been advanced by an accelerated procedure in order to meet the Authority's urgent financial needs and to respect the EU's commitment to being a regular and reliable donor."
 
[http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_11009_en.htm
Accessed May 9, 2011]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat