English

 


פרסומי PMW
עבאס לנתניהו: אתם מקריים בהיסטוריה
Share |
עבאס לנתניהו: אתה מקרי בהיסטוריה

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הרשות הפלסטינית ערכה אירועים רשמיים ברמאללה ובעזה כדי לציין את היום שבו הפלסטינים מתאבלים על הקמת מדינת ישראל, "יום הנכּבה [האסון]". הנאום של מחמוד עבאס נישא בעזה על ידי יועצו ונציגו, עבדאללה אל-איפרנג'י. בנאומו, שלל עבאס את קיומה של ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, וטען להיסטוריה פלסטינית בת 9000 שנים כביכול, שראשיתה היא בשנת 7000 לפני הספירה, שבזכותה, לדבריו, הפלסטינים הם "בעלי ההיסטוריה".

נאומו של עבאס כלל פנייה מתגרה אל ראש הממשלה נתניהו, כנציגה של ישראל:
"הו נתניהו, אתה מקרי בהיסטוריה. אנו אנשי ההיסטוריה. אנו בעלי ההיסטוריה."
 
יש לציין כי האמירה שהופנתה על ידי עבאס לנתניהו, הינה משוללת בסיס עובדתי. ההיסטוריה היהודית/ישראלית בארץ ישראל היא בת אלפי שנים, והיא מתועדת בשפע מקורות כתובים, יהודיים ולא יהודיים, והיא מאוששת על ידי מספר עצום של ממצאים ארכיאולוגיים, החל ממטבעות עם כתובות בעברית, והמשך במקוואות מתקופות עתיקות. למשל, בכתובת חרותה על מצבה שנמצאה בעיר כּוּרְח ('מונולית כּוּרְח'), מסמך אשורי מתקופת המלך שלמנאסר השלישי (859-824 לפנה"ס), נכלל המשפט הבא: "המלך אחאב מישראל שלח 2,000 מרכבות ו-10,000 חיילים רגליים."

מאידך, רק בזמן היסטורי מאוחר הערבים באזור החלו להיות מוגדרים כ'פלסטינים'. אף היסטוריון, מלבד אלה הפלסטינים, לא טען כי ישנה היסטוריה פלסטינית עתיקה, ואין אף עדות היסטורית לקיומו של עם ערבי-פלסטיני בעת העתיקה, כפי שטוען עבאס. דבר זה נכון גם למקורות אסלאמיים: הקוראן עצמו מתייחס לבני ישראל ואפילו מזכיר את חורבן בית המקדש השני (סורה 17), אך הוא לא מתייחס לפלסטינים.

להלן דברים מנאומו של עבאס, אשר הופנו לישראל ולנתניהו:

מנחה האירוע בעזה מטעם הרשות הפלסטינית:
"נאום הנשיא מחמוד עבאס - אבו מאזן, יו"ר הוועד הפועל של אש"ף, ראש הרשות הפלסטינית - יישא אותו האח הלוחם הגדול עבדאללה אל-איפרנג'י, נציג ויועץ של הנשיא."

מחמוד עבאס (באמצעות נציגו, עבדאללה אל-איפרנג'י) : "הפיוס הלאומי הפלסטיני [בין חמאס ופת"ח] הוא צורך להתמודדות עם ישראל ולהתמודדות עם נתניהו. אנו אומרים לו, כשהוא טוען כי יש להם זכות היסטורית בת 3000 שנה לפני הספירה, אנו אומרים כי לעם של פלסטין על אדמת כנען היתה היסטוריה של 7000 שנה לפני הספירה. זו האמת, שיש להבינה ולרשום אותה כדי לומר: 'הו, נתניהו, אתה מקרי בהיסטוריה. אנו אנשי ההיסטוריה. אנו בעלי ההיסטוריה'."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 14/05/2011]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat