English

 


פרסומי PMW
בגיליון האחרון של זייזאפונה - "פלסטין" עדיין מחליפה את כל ישראל
Share |
גיליון דצמבר של המגזין לילדים ונוער זייזאפונה
ממשיך להציג עולם שבו "פלסטין" מחליפה את ישראל


מאמר מאת מנהל בית ספר, שהתפרסם במגזין הממומן ע"י הרש"פ,
מהלל את ערפאת על כך שהבטיח לשחרר את "כל האדמה הפלסטינית,
ללא מיקוח וללא ויתור"

 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 
המגזין לילדים ונוער זייזאפונה הממומן על ידי הרש"פ, ממשיך להעביר מסר של אי-הכרה בישראל, הן בפרסום ציורים המציגים בצורה ויזואלית ריבונות פלסטינית על כל שטחי ישראל, והן בפרסום טקסטים הקוראים ל"שחרור" כל האדמה הנקראת "פלסטין."

בגיליון דצמבר 2011 של זייזאפונה, העורכים צירפו שני ציורים של מפת "פלסטין" הכוללת את שטחי הרשות הפלסטינית יחד עם שטחי ישראל, המכוסים כולם בדגל הפלסטיני - סמל לשליטה וריבונות פלסטינית, ולמחיקתה של ישראל. באחת המפות המצוירות יש גם פגיון הנעוץ במפה. המספר "194" והאותיות "UN" בציורים מתייחסים לפנייה הפלסטינית לאו"ם בספטמבר 2011 לקבלת הכרה כמדינה ה-194 באו"ם.

באותו גיליון של זייזאפונה התפרסם גם מאמר מאת מנהל בית ספר לזכרו של יאסר ערפאת. המאמר מתאר את פעולות הטרור שערפאת היה אחראי להן, לאחר ייסוד פת"ח, כפעולות גבורה. המאמר שיבח את ערפאת על כך שהבטיח "לשחרר את כל האדמה הפלסטינית, ללא מיקוח וללא ויתור." העורכים של זייזאפונה גם צירפו לגיליון שיר שכתבה נערה בכיתה ט' המבטיח לשחרר את "פלסטין." שני הטקסטים מצורפים למטה.

כפי שמוזכר במחקר של "מבט לתקשורת פלסטינית," הבוחן את מגזין זייזאפונה לאורך תקופה של שנה (פרק 14 בספר "רמייה: הבגידה בתהליך השלום"), גם בגיליון הזה של המגזין, מסרי שנאה כמו הצגת עולם ללא ישראל, משולבים עם מסרים חיוביים רבים כמו חשיבות הלימודים, עידוד הקריאה או חברות.

להלן המאמר שכתב מנהל בית הספר על ערפאת, והשיר של הנערה המבטיח לשחרר את "פלסטין":

מאמר של מנהל ביה"ס:
"המנהיג הנצחי יאסר ערפאת... בנעוריו, הגורל רצה שיעבור למצרים האהובה, שם הוא השלים את לימודיו. אך תמונות ילדותו שנחרתו בזיכרונו, ומה שהוא שמע על בריטניה והכנופיות הציוניות הפראיות, המתנכלים ומענים את בני פלסטין, עוררו את הרגש הלאומי המתלהט שלו, והוא מיהר לשלב ידיים עם קבוצה של חברים, כדי לייסד חוליות של פעולות מאבק חמושות (כלומר, תנועת פת"ח), ולהכריז על הפריצה עם הדלקת הניצוץ הראשון, בביצוע הפעולה הראשונה (כלומר, פיגוע טרור) בעומק הציוני, אשר זעזעה את בתי העכבישים... כשהוא אומר לעולם כולו, כי אנו ניאבק בכל הדרכים והאמצעים, המהפכניים ובדרכי שלום, עד לשחרור כל האדמה הפלסטינית, ללא מיקוח וללא ויתור על זכויותינו החוקיות."
[זייזאפונה, דצמבר 2011]

"זעקת האסיר" נכתב על ידי נערה בכיתה ט':

"מאחורי סורגי הכלא,
מאחורי תאי הכליאה של העינויים, זעקה -
זעקו: 'פלסטין, סליחה הו פלסטין
אנו נענינו לקריאתך ולבקשתך,
אך לא יכולנו להיענות לתקוותך לניצחון ולשחרור.
האם תדעי מדוע?
מפני שאויבך בגד בנו,
מפני שאויבך אסר אותנו
מפני שאויבך הטעים אותנו את המרורים.
אך אל תדאגי, אל תדאגי הו פלסטין
כי הכאב למענך הוא קל, על אף שילדינו מחכים לשיבתנו
בכל שמחה ובכל חג.
אך אל תדאגי, אל תדאגי הו פלסטין
אנו נשחרר אותך
וניענה לבקשתך ולקריאתך.
ואת תשתחררי, תשתחררי על ידינו
הבטחה, הבטחה, הבטחה, הו פלסטין.'"
[זייזאפונה, דצמבר 2011]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat