English

 


פרסומי PMW
הטלוויזיה הפלסטינית מאדירה אלימות: "רְעָם בקולי קולות, הו קול המקלע... הו קלצ'ניקוב, השמע קולות שמחה"
Share |
קליפ בטלוויזיה הפלסטינית:
"רְעָם בקולי קולות, הו קול המקלע...
הו קלצ'ניקוב, השמע קולות שמחה"


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

דיווח זה יצא לראשונה באנגלית ב- 15/12/2011

קליפ בטלוויזיה הפלסטינית לכבוד ערפאת, מאדיר את השימוש באלימות של פת"ח ומהלל את הרובה. קליפ זה שודר בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית 7 פעמים במהלך נובמבר 2011.

נושא השיר הוא חייו של ערפאת, והוא מציג אותו כגיבור וכדמות מופת של אלימות, מהפכנות, ומלחמה. השיר מהלל, במילים ובתמונות, את אלימות הרובה: "רְעָם בקולי קולות, הו קול המקלע... הו קלצ'ניקוב, השמע קולות שמחה."

להלן תמליל השיר:
"חֲרוֹט על קת הרובה את סמל [יחידת] אל-עאצפה של פת"ח
ההדק שלי משמיע קולות שמחה לזקן (ערפאת)
כאשר קול הרובה נשמע גבוה
רְעָם בקולי קולות, הו קול המקלע,
יאסר [ערפאת] חי בתוכנו
[למרות] יום ה-11/11 (יום מותו של ערפאת),
הסוגיה [הפלסטינית] לא מתה
הוא נוכח בתוכנו כרעיון וכאור,
[כ]אש יוקדת בחזה [שלנו]
הוא [ערפאת] לימד את כל העולם לעשות מהפכה.
יאסר - סמל החירות
[ערפאת] לימד את העולם כולו למרוד, יאסר [ערפאת] - סמל החירות.
הו הזקן (ערפאת), בחיי המדים והכאפייה [שלך]
אבו מאזן [צועד] באותה הדרך בעניין המדינה והזהות [שלנו]
ירינו ברובה, עמדנו בפני הסופה
השבנו על [ירי] התותח באקדח
הצתנו מהפכה באמצעות אבנים, וכתבנו [את ההיסטוריה], הו אנשי פת"ח!
על הקת חרטנו את הסמל [של פת"ח]
על ידית האחיזה חרטנו "אבו עמאר" [יאסר ערפאת]
על המכסה העליון כתבנו את היסטורית בני החורין
על הקנה את שם המולדת
הסְתָרְשַף (על קנה הרובה) ניצת והתפרץ
הנה היא, הו כוונת הרובה,
המדינה במרחק מטרים ספורים
הו קפיץ-מחזיר, קבל [קליעים] ותירה ברצף
במקום המחסנית, יש מאות [מהן]
טען אל בית הבליעה
הו קלצ'ניקוב, השמע קולות שמחה והצדע לזקן (ערפאת!)"
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 16/11/2011]

לדוגמאות נוספות להערצת הרובה אצל הרש"פ, ראה דיווח "מבט לתקשורת פלסטינית": "סרטון בטלוויזיה הפלסטינית: אנו מתייחסים אל הרובה כאל אח."


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat