English

 


פרסומי PMW
הטלוויזיה הפלסטינית משדרת שוב: יפו, עכו, חיפה ונצרת הן פלסטיניות
Share |
שיר המשודר פעמים רבות בטלוויזיה הפלסטינית:
יפו, עכו, חיפה ונצרת הן פלסטיניות

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

טלוויזיית הרשות הפלסטינית ממשיכה בהעברת מסר שלילת זכות הקיום של ישראל. בשבוע שעבר הטלוויזיה הפלסטינית שידרה שוב שיר, המצהיר כי "יפו, עכו, חיפה ונצרת שלנו."

השיר "בדרך לירושלים" מאת מוחמד כבהא, אשר שודר בטלוויזיה הפלסטינית 7 פעמים, מונה שמות של ערים רבות ברחבי ישראל, ואומר עליהן כי הן "פלסטיניות."

"מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח לראשונה על שיר זה בשנה שעברה במאי, כשהוא שודר יומיים לפני "יום הנכבה" [האסון] - היום שבו הרשות הפלסטינית מציינת את הקמת מדינת ישראל.

בקליפ מוצגות תמונות ממקומות שונים ברחבי הארץ, וחוזרת בהן דמותו של נער הנושא את הדגל הפלסטיני.

להלן מילות השיר:
"יפו, עכו, חיפה ונצרת שלנו. על הגליל והגולן, [אני,] מוחמד שר.
יפו, עכו, חיפה ונצרת שלנו. על הגליל והגולן, [אני,] כבהא שר.
מבית לחם עד לג'נין - פלסטיניות, רמלה, לוד וסח'נין - פלסטיניות.
אין יפה יותר מירושלים, כמה שלא נסתובב [בעולם].
מצפת ועד בד'אן (ואדי באזור שכם) - פלסטיניות,
טבריה ואשקלון - פלסטיניות."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), שודר ב-13 במאי וב- 24 ביוני,
ב-14 וב-15 ביולי, ב-2 בספטמבר, 2011, ושוב ב-5 וב-8 בינואר 2012]
 

זוהי דוגמה נוספת לכך שהרשות הפלסטינית מגדירה באופן קבוע ערים ואתרים בישראל כ"פלסטיניים."


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat