English

 


פרסומי PMW
האדרת רוצחי משפחת פוגל בטלוויזיה הפלסטינית
Share |
האדרת רוצחי משפחת פוגל בטלוויזיה הפלסטינית

אמו של חכים עוואד - רוצח חמשת בני המשפחה:
"אני מוסרת ברכות לחכים היקר, בבת עיני,
מבצע פעולת איתמר, שנידון ל-5 מאסרי עולם"

דודתו של חכים עוואד:
"חכים עוואד, הגיבור, האגדה"

מנחת הטלוויזיה הרשמית:
"אנחנו מצדנו גם מברכים אותם לשלום"

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית שידרה פעמיים בשבוע שעבר ברכות לרוצחי משפחת פוגל מקרובי הרוצחים וממנחת תוכנית טלוויזיה. בתוכנית הטלוויזיה השבועית "למענכם," המוקדשת לאסירים פלסטיניים בבתי הכלא בישראל, אפשרו לאמו ולדודתו של אחד מרוצחי משפחת פוגל לשבח בשיחת טלפון את המחבלים כגיבורים. לאחר שאמו של הרוצח חכים עוואד אמרה שהיא מנועה מלבקר את בנה מסיבות ביטחוניות אמרה המנחה: "בבקשה, אחותי, אנו יכולים להעביר את קולך."

אמו של חכים עוואד "מברכת" את "הבן היקר" שלה, ואף על פי שרוב המרואיינים בתוכנית זו אינם מזכירים את הפיגועים שבגללם יושבים קרוביהם בכלא, היא מדגישה ביוזמתה שבנה הוא "מבצע פעולת איתמר, שנידון ל-5 מאסרי עולם."

לאחר שדודתו של חכים עוואד כינתה את המחבלים שהיו מעורבים ברצח "גיבורים" ואת חכים עוואד "הגיבור, האגדה", ואמרה "אני מברכת אתכם לשלום", הוסיפה המנחה: "אנחנו מצדנו גם מברכים אותם לשלום".

חכים עוואד הוביל את הרצח. הוא רצח בדקירות סכין יחד עם אמג'ד עוואד את ההורים אהוד ורות פוגל ואת הילדים בני ה-11, ה-4 והחודשיים במרץ 2011. יתר האנשים ששובחו כגיבורים בטלוויזיה הפלסטינית סייעו לרצח או בהשמדת ראיות.

למרות שזו הייתה שיחת טלפון, עורכי התוכנית והמנחה ידעו שמדובר במשפחת הרוצחים עוואד. בתחתית המסך הופיעו שמות המרואיינים "משפחת האסיר חכים עוואד/ עוורתא - שכם", והמנחה הציגה אותם עוד לפני שהחלה השיחה.
התוכנית שודרה ב-19 ובשידור חוזר ב-21 בינואר.

להלן התמליל המלא של ברכות משפחת עוואד לרוצחי משפחת פוגל, אשר שודרו בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית:
מנחת התוכנית: "יש לנו שיחת טלפון ממשפחת האסיר חכים עוואד."
אמו של חכים עוואד: "אני מודה לכם שאתם מקשרים ביני לבין בני, משום שאני וכל המשפחה מנועים ביטחונית [מלבקר אותו]."
המנחה: "בבקשה, אחותי, אנו יכולים להעביר את קולך."
אמו של חכים עוואד: "אני מוסרת ברכות לחכים היקר, בבת עיני, מהכפר עוורתא, בן 17, מבצע פעולת איתמר, שנידון ל-5 מאסרי עולם ועוד 5 שנים בכלא שיטה."
דודתו של חכים עוואד: "אני אחותם של האסיר חסן עוואד ושל צלאח עוואד, [אני] אום חביב, מהכפר עוורתא. אני מוסרת דרישת שלום חמה לכל האסירים הגיבורים האדירים, לאחי האסיר חסן עוואד, ראש מועצת הכפר, לאחי צלאח עוואד, העיתונאי האסיר הגיבור, לאסיר הגיבור העומד איתן, האריה, יזיד עוואד, בן אחותי, ולבן אחותי חכים עוואד, הגיבור, האגדה. אני מברכת אתכם לשלום."
המנחה: "אנחנו מצדנו גם מברכים אותם לשלום."
דודתו של חכים עוואד: "לחסן עוואד, יזיד עוואד, חכים עוואד וצלאח עוואד בכלא ג'למה, אני מקדישה את השיר של (הזמר) אבו ערב:
'אחי שבצינוק - קולך קראני
אוי לך לזרוק את הרובה
כך ביקשה ממני המולדת
בעיניך כולנו פידאיון.
אני מוסרת ברכות לקול קליעי אחמד סעדאת וחכים עוואד.'"
המנחה: "תודה. הייתה איתנו משפחת האסירים חסן וצלאח עוואד מעוורתא."
 

ב-11 במרץ 2011 נרצחו חמשת בני משפחת פוגל: ההורים אהוד ורות ושלושת ילדיהם, בביתם ביישוב איתמר על ידי רוצחים ממשפחת עוואד.

אחמד סעדאת, שהוזכר בשיר שדודתו של חכים הקדישה למחבלים, מרצה 30 שנה על כך שעמד בראש ארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין." כמו כן, הוא חשוד בתכנון הרצח של שר התיירות רחבעם זאבי ב-2001, אך לא נשפט על כך.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat