English

 


פרסומי PMW
שיר בטלוויזיה הפלסטינית משתוקק לעולם ללא ישראל
Share |
שיר בטלוויזיה הפלסטינית
מביע השתוקקות לעולם ללא ישראל:

"נשוב לירושלים, לעזה, לעכו, לחיפה...
מתחשק לי להיכנס לארצי ללא גבולות"


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הטלוויזיה הפלסטינית שידרה שלוש פעמים בחודש שעבר, שיר המבטא כמיהה לעולם ללא ישראל. מילות השיר משתוקקות לכך שהערים חיפה, יפו, עכו, רמלה ונצרת, הנמצאות ב"ארצי" - פלסטין - יהיו נגישות עבורו, "ללא גבולות":
"גם אם התארכה דרכנו יום אחד נשוב:
לירושלים, לעזה, לעכו, לחיפה, בחיי ריבון העולם
לירושלים, לרמלה, לעכו, לחיפה, בחיי ריבון העולם...
מתחשק לי להיכנס לארצי ללא גבולות."
 
תיאור של העולם שבו ישראל אינה קיימת הוא תופעה חוזרת ברש"פ, המתועדת על ידי "מבט לתקשורת פלסטינית." הרש"פ לעתים קרובות מחזקת את המסר הזה בכלי התקשורת שלה ובאירועים תרבותיים, ובכלל זה בשירים בהופעות. לדוגמאות לתופעה לחץ כאן וכאן.

להלן תמליל השיר, הכולל שמות ערים ואתרים פלסטיניים לצד ערים ישראליות:
"מתחשק לי להיכנס לארצי ללא גבולות...
אסתובב בבית לחם וב[מסגד ] אל-אקצא השבוי
אוכל ארוחת-צהרים בנצרת וארוחת-ערב בבית סאחור...
אני לא שוכח אותך, יפו, ולא את [חוף] הים הארוך שלך
לעולם לא אשכח את זיתי הגליל
גם אם התארכה דרכנו יום אחד נשוב:
לירושלים, לעזה, לעכו, לחיפה, בחיי ריבון העולם
לירושלים, לרמלה, לעכו, לחיפה, בחיי ריבון העולם...
מתחשק לי להיכנס לארצי ללא גבולות."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 30 בינואר, 9 ו-29 בפברואר, 2012]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat