English

 


פרסומי PMW
משה היה מוסלמי אשר הוביל את המוסלמים ליציאת מצרים - דברי מרצה בטלוויזיה הפלסטינית
Share |
משה היה מוסלמי אשר הוביל את המוסלמים ליציאת מצרים
- דברי מרצה בטלוויזיה הפלסטינית


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

מרצה פלסטיני באוניברסיטת אל-נג'אח בשכם הסביר בתוכנית בנושאי דת בטלוויזיה הפלסטינית כי משה, שהיה מוסלמי, הוביל את "המוסלמים מבני ישראל" ממצרים. בדבריו הוא התייחס לכיבוש הארץ על ידי בני ישראל ותיאר זאת בתור "המקרה הראשון של שחרור פלסטיני באמצעות מאבק מזוין." כיבוש זה, לדבריו, לא הונהג על ידי יהושע בן נון, אלא על ידי שאול ('טאלות'), שלדבריו גם הרג את גוליית.

בעוד שחלק מהדברים הללו מתבססים על המסורת האסלאמית, חלק מהם הוא סילוף של האמור אף בקוראן, למטרות פוליטיות. הקוראן מזכיר פעמים רבות את "בני ישראל" (למשל, בסורה 5) אך בשום מקום הוא לא מדבר על אנשים או על בני עם "פלסטיני". כמו כן, הקוראן אינו מתייחס לכיבוש של ארץ ישראל כאל כיבוש "פלסטיני." המרצה הדובר בטלוויזיה הפלסטינית מסלף אף את המסורת האסלאמית, כאשר הוא קורא לכיבוש ארץ ישראל: "המקרה הראשון של שחרור פלסטיני באמצעות מאבק מזוין."

זוהי דוגמה נוספת לשכתוב ההיסטוריה על ידי הרשות הפלסטינית למטרות פוליטיות, מבין דוגמאות רבות המתועדות על ידי "מבט לתקשורת פלסטינית." במקרה הזה מדובר בשכתוב המסורת האסלאמית שלהם.

להלן קטעים מתורגמים מראיון עם ד"ר עומר ג'עארה, מרצה באוניברסיטת אל-נג'אח בשכם, הנחשב כמומחה לעניינים ישראליים, בתוכנית בענייני דת בטלוויזיה הפלסטינית:

"אנו רוצים להבהיר לעולם - כי דוד של התנ"ך אינו קשור לדוד של הקוראן; שלמה של התנ"ך אינו קשור לשלמה של הקוראן, ולא שאול ולא יהושוע בן נון. יש לנו מנהיג גדול, שאול [של הקוראן] אשר הביס את 'עם הענקים' והרג את גוליית, וזהו ניצחון מוסלמי מרהיב. המוסלמים מבני ישראל יצאו ממצרים בהנהגת משה, ולמרבה הצער, חוקרים רבים מכחישים את יציאת העשוקים האלה, אשר שוחררו על ידי מנהיג גדול כדוגמת משה המוסלמי, המנהיג המאמין, המוסלמי הגדול, אשר ירש אותו שאול, בהנהגת המוסלמים האלה, לשחרור פלסטין. זה היה המקרה הראשון של שחרור פלסטיני באמצעות מאבק מזוין, לשחרר את פלסטין מעם הענקים בהנהגת גוליית. זה ההיגיון שלנו וזו התרבות שלנו."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 15 בפברואר 2012]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat