English

 


פרסומי PMW
הרש"פ: ההצבעה באו"ם הופכת מחבלים ללוחמי חופש ושטחים שנויים במחלוקת לכבושים
Share |
שתי מטרות של הפלסטינים באו"ם:
להכריז על כל השטחים השנויים במחלוקת כ"כבושים"
ולהגדיר את המחבלים כלוחמי חופש לגיטימיים


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

לפי התקשורת הפלסטינית, הרשות הפלסטינית שואפת להשיג מספר הישגים פוליטיים בהצבעה באו"ם על הכרה ב"פלסטין" כמדינה משקיפה שאינה חברה. ראשית, שכל האדמות השנויות במחלוקת, שלפי הסכמי אוסלו יש לנהל מו"מ על עתידן, יוכרזו כ"שטח כבוש" פלסטיני. שנית, הם טוענים כי ההכרה באו"ם תשנה את מעמדם של מחבלים פלסטינים הנמצאים בבתי כלא ישראלים ללוחמי חופש לגיטימיים ולשבויי מלחמה.

1- שינוי המעמד של האזורים הנמצאים תחת מנהל ישראלי מאז 1967 ל"שטחים כבושים"

שר החוץ של הרש"פ, ריאד אל-מאלכי:
"אם פלסטין תצטרף לעצרת הכללית, ישראל לא תוכל להמשיך להגדיר את השטחים הכבושים כאדמות מחלוקת. הם יהפכו לשטחים של מדינה כבושה על ידי מדינה אחרת, והמשפט הבינלאומי יהיה מי שיכריע ויפסוק בנושא."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 24/07/2012]

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס:
"בנאום בפני ישיבה של מועצת הליגה הערבית בדרג שרים, הנשיא עבאס אמר: ... 'נגיש את הבקשה ונבקש להצביע עליה ב-29 בנובמבר הנוכחי... אנו רוצים לבסס את העובדה שהשטחים הפלסטיניים שנכבשו בשנת 1967, ובכלל זאת ירושלים [הם כבושים], מכיוון שלישראל יש תפיסה אחרת. היא אומרת שהשטחים שנכבשו בשנת 1967 הם שטחים שנויים במחלוקת או שטחי מריבה, כלומר נתונים למו"מ.'"
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 13/11/2012]

2- שינוי המעמד של מחבלים פלסטינים שפגעו באזרחים ישראלים ללוחמי חירות ולאסירי מלחמה

"השר לענייני אסירים, עיסא קראקע, אמר כי פנייתה של ההנהגה לאו"ם כדי לחלץ הכרה בינלאומית במדינות פלסטין כחברה לא מלאה באו"ם תשדרג את המעמד המשפטי של האסירים, ותספק הגנה בינלאומית לזכויותיהם ולכבודם... הוא אמר כי האסירים יהפכו לשבויים של מדינה (כלומר, פלסטין), בני ערובה ועצירים במדינה אחרת (כלומר, ישראל). המעמד המשפטי של המדינה (פלסטין) ישליך עליהם בתור שבויי מלחמה שעצורים באופן בלתי חוקי בבתי הכלא בתוך ישראל."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 13/11/2012]

כבר בשנה שעברה אמר השר הפלסטיני לענייני אסירים כי משמעותה של הכרה של האו"ם במדינה פלסטינית תהיה מתן לגיטימציה באופן רטרואקטיבי לטרור הפלסטיני מצד הקהילה הבינלאומית:

"[השר לענייני אסירים, עיסא] קראקע... הבהיר כי ההכרה הבינלאומית במדינה הפלסטינית הופכת את כל בני העם הפלסטיני העצורים לאסירים של מדינה... הוא ציין כי ההכרה במדינה פירושה הכרה בלגיטימיות המאבק הפלסטיני אשר העם הפלסטיני נכנס אליו למען חופש ועצמאות. כמו-כן [הכרה במדינה] פירושה כי פעולות המאבק [בערבית: נידאלאת] של האסירים לגיטימיות וחוקיות לפי החלטות האו"ם, לפי החוקים הבינלאומיים ולפי אמנת ג'נבה השלישית והרביעית."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/09/2011]

הערה: הרשות הפלסטינית משתמשת במונח 'נידאל' (????) - 'מאבק' - כמושג כללי הכולל בתוכו את כל הפעולות נגד ישראל, ובכלל זה פעולות טרור.
 
[הטלוויזיה הפלסטינית, 24/09/2011]
"מבט לתקשורת פלסטינית" פרסם בולטין בנושא האסטרטגיה של הרש"פ להשגת הכרה. לפני שנה, הרשות הפלסטינית פנתה לאו"ם וביקשה הכרה מלאה כמדינה. בימים שלאחר הבקשה הזו, הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ חגגה את אירוע הפנייה לאו"ם באמצעות שידור סרטוני וידאו ושירים שבהם הופיעו מפות של המדינה הפלסטינית העתידית. בניגוד לעמדה המוצהרת של עבאס בפנייתו לאו"ם, לפיה הוא מכיר בישראל, המפות בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית הראו מדינה פלסטינית המחליפה את ישראל.

להלן קטעים ארוכים יותר מתוך הכתבה על דבריו של עיסא קראקע:

כותרת: "קראקע: הפנייה לאו"ם כדי [להשיג] הכרה במדינת פלסטין תשדרג את המעמד המשפטי של האסירים"
"שר האסירים, עיסא קראקע, אמר כי פנייתה של ההנהגה לאו"ם כדי לחלץ הכרה בינלאומית במדינות פלסטין כחברה לא מלאה באו"ם תשדרג את המעמד המשפטי של האסירים, ותספק הגנה בינלאומית לזכויותיהם ולכבודם...
הוא אמר כי האסירים יהפכו לשבויים של מדינה (כלומר פלסטין), בני ערובה ועצירים במדינה אחרת (כלומר ישראל). המעמד המשפטי של המדינה (פלסטין) ישליך עליהם, בתור שבויי מלחמה שעצורים באופן בלתי חוקי בבתי הכלא בתוך ישראלי.
הוא הוסיף: 'אם יכירו במדינת פלסטין, יהיה לנו קל לקרוא לצדדים... באמנת ג'נבה להתכנס כדי להחיל את אמנות ג'נבה על שטחיה של מדינה כבושה, והדבר כולל את האסירים. כמו כן, נוכל להעמיד לדין ולדרוש דין וחשבון מהישראלים על מעשים ופשעים שבוצעו ועודם מתבצעים נגד האסירים בבתי הכלא.'"
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 13/11/2012]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat