English

 


פרסומי PMW
מנהל "מבט לתקשורת פלסטינית" ברשימת "100 האישים המשפיעים על העולם היהודי"
Share |
מנהל מכון המחקר "מבט לתקשורת פלסטינית" -
ברשימת "100 האישים המשפיעים על העולם היהודי"

איתמר מרכוס נמנה בין "100 האישים המשפיעים באופן חיובי
על החיים היהודים... או על מדינת ישראל" –
ברשימה שנערכה על ידי עיתון The Algemeiner

חתן פרס נובל, אלי ויזל,
נושא דברים בארוחת הערב החגיגית
של עיתון The Algemeiner בה הודיעו
על רשימת "100 האישים היהודים המשפיעים."
בשבוע שעבר, פירסם העיתון האמריקאי The Algemeiner את רשימת "100 האישים היהודים," שבה נמנים "100 האישים המשפיעים ביותר באופן חיובי על החיים היהודיים" שנבחרו על ידי העיתון, וביניהם מנהל מכון "מבט לתקשורת פלסטינית," איתמר מרכוס.

בדברי העיתון The Algemeiner נכתב:
"נבחרת בזכות עבודתך רבת ההשפעה למען העם היהודי ו/או מדינת ישראל."
 
"מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' הינו מקור חיוני, אשר הופך לקשה הרבה יותר את הצלחת הניסיונות של גורמים פלסטינים לפגוע ביהודים. "
[The Algemeiner, 24/04/2013]

איתמר מרכוס מביע תודה לעיתון The Algemeiner עבור הכרה זו, ומציין כי ההכרה בהשפעה החיובית של "מבט לתקשורת פלסטינית" בזירה הבינלאומית, איננה הכרה בעבודתו של אדם אחד בלבד, אלא הכרה בעבודה של צוות שלם של מתרגמים, חוקרים וכותבים, מקצועיים ומסורים, ב"מבט לתקשורת פלסטינית."

לחץ כאן כדי לקרוא עודעל רשימת "מאה האישים היהודים המשפיעים," ועל ההכרה במכון "מבט לתקשורת פלסטינית."


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat