English

 


פרסומי PMW
הרש"פ: בנייה בנגב היא גם "התנחלות"
Share |
הרש"פ: בנייה בנגב היא גם "התנחלות"

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

לאחרונה התפרסם דיווח בעיתון הרש"פ על "תכנית פראוור" - תכנית להסדרת שאלות הבעלות על קרקעות בנגב. בהתייחסות לבנייה היהודית בנגב טען הדיווח כי: "ממשלת נתניהו לא החליטה להקפיא את ההתנחלות, אלא העבירה אותה לנגב."

הנגב הוא בתוך שטח ישראל, ועל כן באמירה זו פוסלת הרש"פ כל התיישבות יהודית בישראל.
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד מזה שנים כי מדובר במדיניות קבועה של הרש"פ המתייחסת לכל ישראל כ"פלסטין."

להלן הדיווח מעיתון הרש"פ המתייחס לבנייה יהודית בנגב כ"התנחלות":

"ההוראה שנתן ראש הממשלה הישראלי, בנימין נתניהו, להקפיא את הבנייה בהתנחלויות בגדה, עשויה לסלול את הדרך להפשרת הקיפאון בתהליך השלום, אך אין משמעותה שישראל נכנעה לדרישות הפלסטיניות, הערביות והבינלאומיות; להיפך, היא מהווה תרגיל התנחלותי, במיוחד משום... שבמקביל אליה, מה שמכונה 'ועדת השרים לענייני חקיקה' אישרה את מתווה חוק פראוור, שיוביל להפקעת מאות אלפי דונמים ולעקירתם של כ-35 אלף אזרחים ערביים מבתיהם ומאדמותיהם בנגב. המשמעות היא שממשלת נתניהו לא החליטה להקפיא את ההתנחלות, אלא העבירה אותה לנגב - דבר שיגרום לפיצוץ ולעימותים עם הפלסטינים בפּנים (כלומר, שטח ישראל)."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/05/2013]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat