English

 


פרסומי PMW
נסגר עמוד הפייסבוק הקושר את UNRWA עם האדרת טרור
Share |
נסגר עמוד הפייסבוק הקושר את
UNRWA עם האדרת טרור

שלושה ימים לאחר שחשף "מבט לתקשורת פלסטינית" ששמה של UNRWA
הופיע בסמל של מרכז נוער פלסטיני
שהאדיר מחבלת מתאבדת בעמוד הפייסבוק שלו, נסגר העמוד

UNRWA לא פרסמה תגובה
באתר האינטרנט שלה


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק


לאחרונה דיווח מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" שמרכז הנוער הפלסטיני, "אל-אמערי" האדיר את המחבלת המתאבדת ופאא' אדריס בעמוד הפייסבוק שלו. בדיווח צוין גם ששמה של UNRWA הופיע בסמל מרכז הנוער בעמוד.

עמוד הפייסבוק של "אל-אמערי," שהציג את השם של UNRWA בסמל שלו נסגר שלושה ימים לאחר הדיווח של "מבט לתקשורת פלסטינית". בהודעה בעמוד נכתב: "תוכן זה אינו זמין כעת." אין בפייסבוק עמוד אחר בשם מרכז הנוער "אל-אמערי."


נכון לעכשיו, "מבט לתקשורת פלסטינית" אינו מודע לתגובה כלשהי של UNRWA בנוגע לקישור שמה עם מרכז הנוער, שבחר להאדיר מחבלת מתאבדת שהרגה אדם אחד ופצעה 100. בנוסף, לא גינתה סוכנות האו"ם שבח זה, שניתן לאחרונה למחבלת.

בשנת 2011, דיווח מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" על קישור דומה של שמה של UNRWA עם האדרת המחבלת ופאא' אדריס כאשר אותו מרכז נוער, "אל-אמערי", קרא לטורניר כדורגל על שמה. דובר UNRWA, כריס גונס, בחר אז שלא לגנות את מועדון הספורט על האדרת המחבלת המתאבדת, למרות העובדה שסמלה של UNRWA נכלל בהודעה על האירוע. במקום, התנערה UNRWA מאחראיות כאשר הודיעה ל"מבט לתקשורת פלסטינית" כי השימוש בשם ובסמל של UNRWA בטורניר, נעשה ללא אישור.

עם זאת, כפי שדווח, נמשך השימוש "הבלתי מאושר" בשמה של UNRWA בסמל המרכז שהאדיר את המחבלת המתאבדת.

בשנת 2013 המחבלת המתאבדת ופאא' אדריס זכתה לכבוד בעמוד הפייסבוק של מרכז הנוער "אל-אמערי" ותחת השם UNRWA, באמצעות התמונה הבאה של המחבלת, ומילות השבח הבאות:
"שלום עליך (כלומר, המחבלת המתאבדת ופאא' אדריס),
בת (מחנה הפליטים) אל-אמערי. מי ייתן שינעם לך גן העדן ושתנעם לך השהאדה.
13 שנים חלפו וזיכרונך נשאר,
שהרי את סמל ההקרבה.
את סמל הגאווה, מלוא הגאווה, של מחנה הפליטים העומד-איתן שלנו.
את גאוותן של נשות פלסטין.
אנו מתחייבים להיות נאמנים לך, הוי ופאא',
הוי מי שמילאה את ההתחייבות וקיימה את ההבטחה, הוי המהוללת שבמהוללות. נוחי על משכבך בשלום ומי ייתן שאור יאיר את נשמתך הטהורה, אישה ששווה אלף גברים."
 

כיתוב על התמונה:
"האסתשהאדיה הראשונה באינתיפאדת אל-אקצא
השהידה ופאא' אדריס"
[עמוד הפייסבוק של מרכז אל-אמערי, כניסה לאתר 16/05/2013]

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד האדרת מחבלים ברש"פ ואת הקישור של ארגונים בינלאומיים עם האדרת טרור זו.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat