English

 


פרסומי PMW
העיתון הרשמי של הרש"פ: "הפלסטינים, [הם] צאצאי ישו"
Share |
העיתון הרשמי של הרש"פ:
"הפלסטינים [הם] צאצאי ישו,"
ו-"סיפורו של ישו הוא סיפורם של בני עמו [הפלסטינים]"


"ישו... האב הקדמון הפלסטיני הלאומי הישר...
הקים את בריתו החדשה, והפיץ אותה בקרב הבריות –
 דבר שגרם ליהודים לרדוף אותו עד שתפסו אותו, צלבו אותו ואז רצחו אותו"

"התנועה הציונית... רצתה לזייף את העובדות ההיסטוריות,
להגלות ולצלוב את העם הערבי הפלסטיני, ואז לרצוח אותו"


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

מאחר שאין היסטוריה פלסטינית עתיקה, הרשות הפלסטינית מתאמצת מזה שנים לשכנע את אזרחיה כי יש להם היסטוריה בת אלפי שנים, שהיה עם פלסטיני עתיק, ושאחת הדמויות הבולטות בהיסטוריה - ישו - היה "אב קדמון" שלהם, וכן כי הפלסטינים הם "צאצאי ישו."

הרש"פ אינה מלמדת את העובדה, כי לפי המקורות הנוצריים, ישו היה יהודי משבט יהודה, ואת העובדה שאין כל תיעוד היסטורי של עם ערבי פלסטיני. הרש"פ גם מתעלמת מהעובדה שהשלטון הרומאי שינה את שמה של יהודה ל"פלשתינה" רק לאחר מרד בר כוכבא, בשנת 136 לספירה, שנים רבות לאחר מותו של ישו. עוד יותר מכך, לפי המסורת הנוצרית ישו מעולם לא התחתן ולא הוליד ילדים, ומכאן שהפלסטינים אינם יכולים להיות "צאצאי ישו."

להלן מובאת דוגמה נוספת לאופן שבו ישו הנוצרי מוצג כפלסטיני. לפי מאמר הדעה בעיתון הרשמי של הרש"פ, מאת בעל טור קבוע, עאדל עבד אל-רחמן, ישו הפלסטיני דוכא ונרדף על ידי היהודים, בדומה לפלסטינים בני זמננו, שגם כן מדוכאים ונרדפים על ידי היהודים. אף על פי כן, כשם שישו קם לתחייה, גם "הפלסטינים, צאצאי ישו, קמו מן האפר," כך נקבע במאמר הדעה.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד כי הרש"פ מציגה את ישו כפלסטיני וכן בתור שהיד מוסלמי.

להלן קטע ארוך יותר מתוך מאמר הדעה שהתפרסם בעיתון הרשמי של הרש"פ:

כותרת: "תחיית ישו, תחיית המדינה"
מאמר מאת עאדל עבד אל-רחמן, בעל טור קבוע בעיתון הרש"פ.

"חג הפסחא... אינו חג לנוצרים הפלסטינים בלבד, אלא חג ללאומיות הפלסטינית, משום שישו, עליו השלום, הוא כנעני פלסטיני. קימתו לתחייה שלושה ימים לאחר שנצלב והומת על ידי היהודים - כפי שדיווחה לנו הברית החדשה - משקפת את הנרטיב הפלסטיני, שנאבק עם צאצאי היהדות הציונית המודרנית בגרסתה הקולוניאליסטית החדשה, אשר קושרת קשר עם [בעלי] ההון המערביים, שמתיימרים להשתייך לנצרות.

ישו עליו השלום, האב הקדמון הפלסטיני הלאומי הישר, ומחדש הברית הישנה, התפלג מחסידיה, הקים את בריתו החדשה, והפיץ אותה בקרב הבריות - דבר שגרם ליהודים לרדוף אותו עד שתפסו אותו, צלבו אותו ואז רצחו אותו. לאחר מכן הוא קם מבין המתים כמו עוף החול ואז יצא לדרכו והפיץ את תורתו, שעדיין חיה ותמשיך להתקיים כל עוד האנושות קיימת.

סיפורו של ישו הוא סיפורם של בני עמו [הפלסטינים]; התנועה הציונית – כלי השרת של המערב הקפיטליסטי – רצתה לזייף את העובדות ההיסטוריות, להגלות ולצלוב את העם הערבי הפלסטיני, ואז לרצוח אותו, באמצעות פעולות טיהור אתני... אך הפלסטינים, צאצאי ישו, קמו מן האפר כמו עוף החול, מבין הריסות הנַכְּבּה והנַכְּסה. הם חבשו את פצעיהם והניפו שוב את דגל הלאומיות באמצעות הקמת מפלגות ופלגים...

חג הפסחא הוא חג [פלסטיני] לאומי מובהק שאיננו נוגע לנוצרים בלבד, אלא לכל הפלסטינים מאמיני הדתות השונות – האסלאם, הנצרות והיהדות."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 06/05/2013]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat