English

 


פרסומי PMW
דיווחי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מעוררים דיונים פוליטיים בנורבגיה, בריטניה, דנמרק והולנד
Share |
דיווחי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית"
מעוררים דיונים פוליטיים
בנורבגיה, בריטניה, דנמרק והולנד

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

בעקבות החשיפות בדיווחי "מבט לתקשורת פלסטינית" של האדרת מחבלים ותשלום משכורות מהרשות הפלסטינית לאסירים ביטחוניים, בהם מחבלים שהורשעו ברצח, נערכו במספר פרלמנטים אירופאים, ובהם נורבגיה, בריטניה, דנמרק והולנד, דיונים בנושא הסיוע הכספי לרשות הפלסטינית.

נורבגיה
ערוץ הטלוויזיה הנורבגי NRK שידר בחודש מרץ כתבה על ממצאי "מבט לתקשורת פלסטינית" בתחום האדרת הטרור וחינוך לשנאה ברשות הפלסטינית, ובעקבות כך התעורר דיון ברמות הפוליטיות הגבוהות ביותר בנורבגיה.

לחץ כאן לצפייה בדיווחי "מבט לתקשורת פלסטינית" באנגלית על הויכוח שהתעורר בנורבגיה בעקבות פרסום ממצאי "מבט לתקשורת פלסטינית," על התגובות של חברי פרלמנט נורבגיים, ועל ועדת החקירה הפרלמנטרית הבודקת את השאלה מדוע שר החוץ הנורבגי לא מסר לפרלמנט מידע נכון בשלב מוקדם של הפרשה.
לחץ כאן לדיווח בעברית מאתר "NRG מעריב" על הויכוח הפוליטי בנורבגיה בעקבות פרסום ממצאי "מבט לתקשורת פלסטינית."

לחץ כאן לקריאה כיצד ועדת החקירה הפרלמנטרית בנורבגיה הביעה אי-שביעות רצון מתשובתו הראשונה של שר החוץ הנורבגי, וכיצד שר החוץ הודה במכתבו השני כי יש ברש"פ תוכנית מיוחדת לתמיכה באסירים, ובהם מחבלים הכלואים בישראל.

לחץ לקריאה על דרישת הועדה הפרלמנטרית למידע בשאלה אילו חקירות נוספות ביצע משרד החוץ הנורבגי לגבי השימוש בכספי הסיוע לרש"פ, ואת הודעת הוועדה הפרלמנטרית כי היא שוקלת לערוך שימוע פרלמנטרי בעניין.

בריטניה
במרץ, חבר הפרלמנט גורדון הנדרסון יזם דיון ארוך לבדיקת "הסתה לשנאה נגד ישראל והמערב על-ידי רשות הפלסטינית," וציטט מהדיווחים של "מבט לתקשורת פלסטינית" על חינוך לשנאה והאדרת טרור ברש"פ.

לחץ לדיווח באנגלית על הדיון שנערך בפרלמנט הבריטי על ממצאי "מבט לתקשורת פלסטינית."

דנמרק
באפריל נערך דיון בפרלמנט הדני, בנושא המימון שדנמרק מעניקה לרש"פ, וחבר הפרלנמט סורן אספרסן שאל את שר החוץ סונדל, מה נעשה כדי להבטיח שהסיוע הדני "ישמש למטרות שלשמן הוא נועד, ולא יגיע למחבלים."

לחץ לצפייה בדיווח "מבט לתקשורת פלסטינית" באנגלית על השאלות שהעלה חבר הפרלמנט אספרסן, ועל תשובת שר החוץ הדני.

הולנד
בדצמבר 2012, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התבקש על-ידי קבוצה מחברי הפרלמנט ההולנדי לספק חומרי-תיעוד לצורך דיון בשאלת הסיוע הכספי של הולנד לרש"פ לשנת 2013. הפנייה ההולנדית באה בעקבות החלטה שעברה בפרלמנט ההולנדי ב-2011, "למנוע אספקה ומימון לרשות הפלסטינית באם לא יינקטו צעדים קונקרטים ויעילים [על-ידי הרש"פ] לפעול נגד האדרה ולגיטימציה של הטרור." [הצעת החלטה מס' 1039, עברה במרץ 2011]. הצעת ההחלטה באה לאחר הרצאות ומצגות של חומרי "מבט לתקשורת פלסטינית" לחברי ועדת החוץ בפרלמנט ההולנדי.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat