English

 


פרסומי PMW
שידור חוזר של סרטון בטלוויזיה הרשמית הפלסטינית: "שידע כל אדם שאני לא מתפשר"
Share |
טלוויזיית הרשות הפלסטינית:
"שידע כל אדם שאני לא מתפשר"


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

ב-10/05/2013 שידרה הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית בשידור חוזר, תשדיר שבו הוקרנו על המסך כתוביות עם ההצהרות הפוליטיות הבאות:

"שתדענה כל הדתות שאני לא שובת נשק"
"שידעו כל האדם שאני לא מתפשר"
"שתדע כל האנושות שאנחנו גאים בפטריוטיות [שלנו]"
שתדענה כל האומות שאנחנו גאים בנחישות [שלנו]"
"שתדע פלסטין שאני אוהב אותה אהבה משוגעת"
"שתדע יפו שעוד אשוב אליה"
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 14/05/2012,
21/05/2012, 10/05/2013]
לחץ לצפייה בסרטון

על רקע הכתוביות המתחלפות, מופיעים על המסך צילומי מבנים ישנים, ברובם לא מזוהים, ומשתמע כי הם, כמו יפו המוזכרת בכתובית האחרונה, נמצאים בתוך "פלסטין" ושהרש"פ תובעת עליהם בעלות.

כמו כן, יש משמעות למסרים הפוליטיים שהרש"פ משדרת בטלוויזיה שלה, כי היא לא תסכים לפשרה או להפסקת אש.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד את מדיניות הרש"פ של אי הכרה בישראל ושל שלילת זכות קיומה.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat