English

 


פרסומי PMW
ילדות בטלוויזיה הפלסטינית: יהודים הם "הרעים ביותר מבין הבריות, קופים ברבריים, חזירים ארורים"
Share |
ילדות קטנות בטלוויזיה הפלסטינית:
היהודים הם "הרעים ביותר מבין הבריות,
קופים ברבריים, חזירים ארורים,"
והם נידונו ל"שפלות וקשיים"

 
איתמר מרכוס ונאן זאק זילברדיק

טלוויזיית הרשות הפלסטינית ממשיכה לקדם שיח שנאה ואנטישמיות המבוססים על מקורות אסלאמיים, המושמעים מפי ילדים. בדוגמה האחרונה לכך, שתי ילדות קטנות אחיות מדקלמות שיר המתאר את היהודים במילים הבאות:

"אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים
אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים -
שפלות וקשיים נגזרו עליכם
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים."
 
השיר מלמד גם כי ירושלים לא נועדה בשביל היהודים, מפני שהעיר הזו "מקיאה" את היהודים, שעליהם נאמר כי הם "טמאים" ו"טינופת":

"ירושלים מקיאה מקרבה את טומאתכם
משום שירושלים, טמאים שכמותכם, היא תמה ויראת שמיים
וירושלים, טינופת שכמותכם, היא נקייה וטהורה."
 
לחץ כאן לצפייה

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" תיעד דוגמאות אחרות לשיח שנאה ואנטישמיות המושמעים מפיהם של ילדים בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית, בין היתר:
לצפייה בדוגמאות נוספות, לחץ כאן.

להלן תמליל השיר שדקלמו הילדות הקטנות בתוכנית בטלוויזיה הפלסטינית "פלסטין הבוקר הזה:"

כתבת בטלוויזיה הפלסטינית: "בואו נכיר את הבנות האלה שרוצות לדקלם שיר קצר."

ילדה 1: "אין לי פחד מהרובה
משום שהמוניכם [חיים] באשליה והם עדרים טיפשים
ירושלים היא אדמתי, ירושלים היא כבודי
ירושלים היא ימיי וחלומותיי הוורודים
אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים
אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים
שפלות וקשיים נגזרו עליכם
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים."

ילדה 2: "ירושלים אינה המאורה שלכם, ירושלים מתנגדת להמוניכם
ירושלים מקיאה מקרבה את טומאתכם
משום שירושלים, טמאים שכמותכם, היא תמה ויראת שמיים
וירושלים, טינופת שכמותכם, היא נקייה וטהורה
אין לי פחד מהברבריות
כל עוד לבי הוא הקוראן שלי והעיר שלי
כל עוד יש לי את זרועי ואת אבניי
כל עוד שאני בן-חורין ואינני סוחר בסוגיה שלי
לא אירא מהמוניכם ולא אפחד מהרובה."
[הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית, 03/07/2013]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat