English

 


פרסומי PMW
ה-UNDP מכחישה כי נתנה חסות ל"טורניר אבו ג`יהאד," אך לא מגנה את האדרת הטרור על-ידי מועדון הכדורגל שהיא מממנת
Share |
ה-UNDP מכחישה כי נתנה חסות ל"טורניר אבו ג'יהאד,"
אך לא מגנה את האדרת הטרור
על-ידי מועדון הכדורגל שהיא מממנת


ה-UNDP שוללת דיווח בעיתון הרשמי של הרש"פ,
לפיו נתנה חסות לטורניר כדורגל על שם המחבל אבו ג'יהאד
האחראי למותם של 125 ישראלים

ה-UNDP טוענת כי לא נתנה אישור לשימוש בסמל שלה
ב"טורניר אבו ג'יהאד"
במועדון "אנסאר אל-קודס" הממומן על ידה


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

בתגובה לחשיפת מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" כי ה-UNDP (תוכנית הפיתוח של האו"ם) העניקה חסות לטורניר על שם רב-המחבלים אבו ג'יהאד, האחראי למותם של 125 בני אדם לפחות, פרסמה ה-UNDP הצהרה, ביום הדיווח של "מבט לתקשורת פלסטינית," והכחישה את הענקת החסות על ידה.

"ל-UNDP לא היה כל חלק בטורניר, בבחירת שמו, או בכל פעילות הקשורה אליו. אנו לא עודכַּנּו לגבי הפעילות המדוברת." (ראה הצהרה מלאה למטה)

מצער להיווכח כי בכל ההצהרה של ה-UNDP בנושא, אין כל גינוי להאדרת רב-המחבלים אבו ג'יהאד, שבמשך שנים היה אחראי לפעילות הטרור של אש"ף, וגם שאין גינוי לקישור שנעשה בטורניר בין שמה לבין המחבל הבכיר, ולא למדיניות של האדרת מחבלים והפיכתם לדמויות מופת בחברה הפלסטינית באופן כללי.

למרות שניכר בבירור כי ההצהרה של ה-UNDP באה בתגובה לדיווח של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית," לא הזכירה ה-UNDP בהצהרתה אף פעם את השם "טורניר הכדורגל על שם נסיך השהידים אבו ג'יהאד" לו היא נתנה חסות על פי התקשורת הפלסטינית, אלא התייחסה רק למועדון "אנסאר אל-קודס" שארגן את הטורניר. ב-UNDP מיהרו להכחיש מעורבות ב"פעילות המדוברת" הלא מזוהה, וטענו כי "נעשה שימוש בסמל ה-UNDP... ללא אישור מראש," והוסיפו כי "UNDP מבקשת מהמועדון להסיר באופן מידי את סמל ה-UNDP מכל דבר המתפרסם בפומבי, ולא לעשות שימוש בסמל באירועים או פעילויות, ללא אישור מפורש מראש."

?
 
מצער כי האו"ם פועל בסביבה כזו של האדרת טרור נמשכת, אך לא מגנה אותה, גם כאשר שמו של ארגון האו"ם נקשר לפעילות כזו. ואכן, לפי הצהרת האו"ם, ה-UNDP מימן את קבוצת המועדון על ידי "מענק של 25,000 דולר, לשם מימון אימון קבוצת הכדורגל של המועדון וקניית ציוד עבורה."

האם זה לא תנאי של האו"ם, כי מועדון ספורט המקבל ממנו מימון לתקציבו, אסור לו להשתמש בחלק מתקציב המועדון לשם האדרת מחבלים?

החלק האחרון של הצהרת ה-UNDP, שלפיו "ה-UNDP תמשיך לעשות כל מאמץ כדי להבטיח בדיקת נאותות של כל מקבלי המענקים," הינו סותר את העובדה שתוכנית האו"ם מאפשרת למועדון, שאותו היא מממנת, לעסוק בהאדרת מחבלים. אם ה-UNDP משלמת עבור הציוד והאימון, אך מעלימה עין כאשר המועדון מציג מחבלים כגיבורים ודמויות מופת, הרי שההצהרה כי התוכנית "תמשיך לעשות כל מאמץ להבטיח בדיקת נאותות של כל מקבלי המענקים" הינה מתמיהה.

בשנת 2011, "מבט לתקשורת פלסטינית" תיעד מקרה דומה שבו ארגון של האו"ם נקשר עם האדרת טרור. מועדון הנוער הפלסטיני "אל-אמערי," ארגן טורניר כדורגל על-שם ופאא' אדריס, המחבלת המתאבדת הפלסטינית הראשונה, אשר רצחה אדם אחד ופצעה יותר ממאה, בשנת 2002. בהודעה על האירוע הופיע סמל UNRWA כחלק מסמל מועדון "אל-אמערי," באופן הרומז על חסותה של UNRWA. גם אז, בעקבות חשיפת "מבט לתקשורת פלסטינית," הכחישה UNRWA את מעורבותה.

"מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד האדרת טרור ברש"פ.
"מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד מעורבות של מימון מערבי בקידום הטרור והשנאה ברש"פ.

להלן ההודעה הרשמית של ה-UNDP, בעקבות חשיפת טורניר הכדורגל על שם רב-המחבלים אבו ג'יהאד:

"תגובת ה-UNDP לטורניר הכדורגל אותו אירח מועדון הכדורגל 'אנסאר אל-קודס' בירושלים
לתוכנית הפיתוח של האו"ם (United Nations Development Programme - UNDP) לא היה כל חלק בטורניר, בבחירת שמו, או בכל פעילות הקשורה אליו. אנו לא עודכַּנּו לגבי הפעילות המדוברת.
התרומה של ה-UNDP למועדון "אנסאר אל-קודס" ניתנה באמצעות מענק של 25,000 דולר, לשם מימון אימון קבוצת הכדורגל של המועדון וקניית ציוד עבורה (דמי שכירות המגרש, מאמן, מצלמות, ציוד ספורט...)
נעשה שימוש בסמל ה-UNDP באירוע ללא אישור מראש של ה-UNDP ובכל מקרה, אין זה הסמל הרשמי של הארגון.
ה-UNDP מבקשת מהמועדון להסיר באופן מידי את סמל ה-UNDP מכל דבר המתפרסם בפומבי, ולא לעשות שימוש בסמל באירועים או בפעילויות, ללא אישור מפורש מראש.
ה-UNDP תמשיך לעשות כל מאמץ כדי להבטיח בדיקת נאותות של כל מקבלי המענקים."
[UNDP website, May 2, 2013,
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/05/02/undp-response-to-soccer-tournament-hosted-by-ansal-al-quds-club-in-jerusalem/]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat