English

 


פרסומי PMW
איש דת של הרש"פ: אכילה במהלך חודש הרמדאן היא עבירה שעונשה מוות
Share |
איש דת של הרש"פ: אכילה במהלך חודש הרמדאן
היא עבירה שעונשה מוות
להטיל את "העונשים הכבדים ביותר על
כל אדם שאוכל בפרהסיה במהלך חודש הרמדאן"

 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

העיתון הרשמי של הרש"פ פירסם מחדש פתווא (פסק הלכה) של שיח' האוסר על אכילה בפרהסיה במהלך חודש רמדאן. במאמר בעיתון הרשמי של הרש"פ, השיח' חסן אחמד ג'אבר, המופתי של רפיח וחבר המועצה העליונה לפסקי הלכה בפלסטין, קרא לרש"פ להטיל עונשים כבדים על כל אדם שמפר פסק הלכה זה. כדי לתמוך בפסיקתו, הוא ציטט חדית' (מסורת אסלאמית המיוחסת לנביא מוחמד) המציג את האכילה בפרהסיה במהלך חודש רמדאן כעבירה שדינה מוות. הוא קרא למשטרת הרש"פ "להכות באגרוף ברזל" ולהטיל את "העונשים הכבדים ביותר" על האוכלים בפרהסיה.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח לראשונה על פסק ההלכה בשנה שעברה (2012), כאשר הוא התפרסם בעיתון הרשמי של הרש"פ במהלך חודש רמדאן. בנוסף, "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח כי הרש"פ אסרה לאכול בפרהסיה בחודש רמדאן אפילו על מי שאינם מוסלמים, ועל כך שהיא עצרה שישה אנשים באשמה זו.

להלן פסק ההלכה שפירסם השיח' חסן אחמד ג'אבר, המופתי של רפיח וחבר המועצה העליונה הפלסטינית לפסקי הלכה, בטור יומי לרגל חודש רמדאן בעיתון הרש"פ "אל-חיאת אל-ג'דידה":

"הנביא [מוחמד] עליו השלום אמר: 'משענות הדת ויסודות האסלאם הם שלושה, ומי שזנח אחד מהם - דמו מותר: אמירת העדות כי אין אלוה מלבד אללה, הצום [רמדאן] והתפילה'. מי שאוכל בפרהסיה ברמדאן, תוך שהוא כופר במצוות הצום ומתכחש לה, מפר את דיניו של אללה וממרה את פיו, שאמר: 'הוי המאמינים, נכתב עליכם בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם יראה' (סורת אל-בקרה, פסוק 183 - בתרגום רובין). בכך הוא יוצא מתוך מעגל האסלאם, ודמו הופך מותר. כמו כן, האכילה בפרהסיה ברמדאן פוגעת ברגשות המוסלמים כולם בכל קצוות תבל...
לכן, אני קורא לכל מנגנוני [הביטחון] שלנו ברש"פ להכות באגרוף ברזל כל מי שיתפתה לאכול בפרהסיה ברמדאן, באמצעות הטלת העונשים הכבדים ביותר עליו, עד שחברתנו תהיה טהורה, נקיה וקרובה לאללה."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 13/08/2012; 22/07/2013]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat