English

 


פרסומי PMW
עבאס בשנת 2005: שחררו את כל האסירים, כולל רוצחים, מפני שהרש"פ היא ששלחה אותם להרוג
Share |
עבאס בשנת 2005: שחררו את כל האסירים,
כולל רוצחים, מפני שהרש"פ היא ששלחה אותם להרוג


עבאס: "אני דורש את [שחרור] האסירים מכיוון שהם בני אדם
שביצעו פעולה שאנחנו - אנחנו - פקדנו עליהם לבצע,
אנחנו כרשות [הפלסטינית]."


איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

בזמן שישראל משחררת מחבלים רוצחים מהכלא, חשוב להבין כיצד תופסת הרשות הפלסטינית את אותם המחבלים.

בשנת 2005 התראיין יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, לטלוויזיה הפלסטינית הרשמית, בדיוק בתקופה שבה הסתיים מסע הטרור הפלסטיני, האינתיפאדה השנייה. באותו ראיון, עבאס הסביר שהרש"פ רואה בכל האסירים הפלסטינים, ביניהם רוצחי אזרחים, לוחמים לגיטימיים שיש לשחרר, היות שכאשר הם ביצעו פיגועים - הם רק מילאו פקודות.

עבאס: "אני דורש את [שחרור] האסירים מכיוון שהם בני אדם שביצעו פעולה שאנחנו - אנחנו - פקדנו עליהם לבצע, אנחנו כרשות [הפלסטינית]."
 
אפילו כאשר הם הרגו - מעשה שאליו מתייחס עבאס כאל "חובת ההתנגדות" - הם מילאו אחר הוראות הנהגת הרש"פ:

עבאס: "זאת מלחמה. ומלחמה [פירושה] שאתה פקדת על חייל להרוג, ואני פקדתי על בני, או אחי, או על מישהו אחר שיבצע את חובת ההתנגדות [האלימות], זה הרג, וזה הרג. ולכן, אין דבר כזה ׳[ידיו] מגואלות בדם ואסור לשחררו מהכלא.׳ הוא לוחם, כמו כל לוחם."
 
לחץ כאן לצפייה

להלן קטע מתוך הראיון שהעניק עבאס לטלוויזיה הפלסטינית הרשמית:

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס: הרש"פ נתנה את ההוראה להרוג
עבאס: ״אני דורש את [שחרור] האסירים מכיוון שהם בני אדם שביצעו פעולה שאנחנו - אנחנו - פקדנו עליהם לבצע, אנחנו כרשות [הפלסטינית]. אי אפשר להעניש אותם כשאנחנו יושבים סביב שולחן אחד ועורכים משא ומתן. בנוסף, הם ריצו מספר שנים ארוכות - עד מתי? שהאדם יישאר במחשכי הכלא כל החיים, שימות בכלא?"
[במשך דקה עבאס מדבר על הצורך במדינה הפלסטינית ועל ביטחונה של ישראל]
המנחה: ״אדוני הנשיא, איך נתייחס לקריטריונים שלהם, ׳ידיים מגואלות׳?״
עבאס: ״הדיבורים האלה, אני לא מקבל אותם, והם אינם הגיוניים. מה זה - ׳ידיו מגואלת בדם׳? הרי אנחנו נלחמנו. הם הרגו, הם הרגו. הם צדו ממטוסים וצדו מטנקים, והרגו. החייל שהורג חמישים אנשים, או עשרים אנשים - במה הידיים שלו מגואלות, בפודרה? הן מגואלות בדם! זאת מלחמה. ומלחמה [פירושה] שאתה (כלומר, ישראל) פקדת על חייל להרוג, ואני פקדתי על בני, או אחי, או על מישהו אחר שיבצע את חובת ההתנגדות (כלומר, האלימות), זה הרג, וזה הרג. ולכן, אין דבר כזה ׳[ידיו] מגואלות בדם ואסור לשחררו מהכלא.׳ הוא לוחם, כמו כל לוחם. בזמן לחימה - ואנחנו היינו בזמן לחימה, הייתה לחימה. בכל ארצות העולם, כאשר יש שביתת נשק - מוחלים על מה שעבר."
[במשך חצי דקה עבאס חוזר על הצורך לשחרר אסירים]
עבאס: "איזו משמעות יש לשלום עם הישראלים, כשהמבוקש נשאר מבוקש, והאסיר נשאר אסיר, והמגורש מגורש - איזה ערך יש לי בעיני האזרח [הפלסטיני] הרגיל, האזרח הרגיל, הוא יגיד לי: ׳מה הבאת לי? בזמן שאתה פקדת עלי, אתה אחראי עלי.'"
[הטלוויזיה הרשמית של הפלסטינית, 14/02/2005]

הערה: באוגוסט 2013 הסכימה ישראל לדרישת הרש"פ לשחרר אסירים פלסטינים, כתנאי מוקדם לחידוש המשא ומתן. האסירים ששוחררו הם הקבוצה השנייה מתוך ארבע קבוצות אסירים (104 בסך הכל) שהוסכם על שחרורם.

לחץ לתיעוד של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" להאדרת טרור ברש"פ.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat