English

 


העולם ללא ישראל
אי-הכרה בזכות הקיום של ישראל

Share |
הקודם הבא

מנחה בטלוויזיה הפלסטינית: אל תאמרו "ישראל," אימרו "הכיבוש הקולוניאליסטי הישראלי"
תוכנית בטלוויזיה הפלסטינית "מדיה קפה" בדיון על שימוש במונחים שמשרתים את העם הפלסטיני.
המנחה בטלוויזיה הפלסטינית לאורח, סופר ועיתונאי- פרופסור מוהנד עבד אל-חמיד:
"בוא נראה ביחד קבוצה של מונחים, שהעיתונאים שוגים לרוב כשהם משתמשים בהם בכתבותיהם ובכתיבתם."
רשימת המונחים מוצגת על המסך:
[מינוח ישראלי:] "המשא ומתן הדרך היחידה" [מינוח פלסטיני:] "המשא ומתן אחת הדרכים"
[מינוח ישראלי:] "ישראל" [מינוח פלסטיני:] "הכיבוש הקולוניאליסטי הישראלי"
[מינוח ישראלי:] "הנכבה" [מינוח פלסטיני:] "טיהור אתני"
[מינוח ישראלי:] "ההתנחלויות" [מינוח פלסטיני:] "הקולוניות"
[מינוח ישראלי:] "הטרור" [מינוח פלסטיני:] "ההתנגדות"
[מינוח ישראלי:] "גדר ההפרדה" [מינוח פלסטיני:] "חומות ההפרדה הגזענית"
[מינוח ישראלי:] "ההרוגים [הפלסטינים]" [מינוח פלסטיני:] "השהידים"

הערה: סרטון זה שודר לראשונה ב- 16/06/2011.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 08/09/2011 (1 דקות.)


סרטונים


בכיר בפת"ח מדגיש: פת"ח מעולם לא הכירה בישראל
01/01/2018 (1דקות.)
מנחה ברדיו הרשמי של הרש"פ: ישראל היא "ישות סרטנית... [ליהודים] אין שום זכות בארץ הזאת"
01/01/2018 (1דקות.)
עבאס: זכות קיומה של ישראל היא "שקר"
15/05/2017 (1דקות.)
יועצו של עבאס: הצהרת בלפור היא "פשע מכוער" בכך שבריטניה העניקה את פלסטין ליהודים
20/10/2017 (1דקות.)
עבאס לבריטניה: "אתם ביצעתם פשע כנגד העם הפלסטיני, וזוהי הצהרת בלפור"
11/04/2017 (1דקות.)
שר החוץ של הרשות הפלסטינית: עבאס הורה לרש"פ לתבוע את בריטניה על "הבטחת בלפור מבשרת הרעות" - "תחילת האסון ... בהקמת הישות הציונית"
22/10/2017 (1דקות.)
עבאס: "אנחנו לא נכיר בישראל כמדינה יהודית"
24/12/2014 (1דקות.)
בכיר בפת"ח: "תנועת פת"ח עד היום אינה מכירה בישראל"
26/04/2017 (1דקות.)
חנאן עשראווי שוללת את ישראל בתור מדינה יהודית, ושוללת את ירושלים בתור בירת ישראל
03/01/2017 (1דקות.)
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "איזה ישראל? זאת אדמתנו"
04/10/2014 (1דקות.)
חנאן עשראווי תוקפת את אובמה על הכרה בהסטוריה היהודית
10/08/2014 (1דקות.)
שידור חוזר של סרטון בטלוויזיה הרשמית הפלסטינית: "שידע כל אדם שאני לא מתפשר"
10/05/2013 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית: "שתדע יפו שעוד אשוב אליה," "שידע כל אדם שאני לא מתפשר"
14/05/2012 (1דקות.)
לוד ובאר שבע הם "חלק מפלסטין הכבושה" בטלוויזיית הרש"פ
26/02/2010 (1דקות.)
הגליל הוא "אדמה כבושה" בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית
30/03/2012 (1דקות.)
מנחה בטלוויזיה הפלסטינית: אל תאמרו "ישראל," אימרו "הכיבוש הקולוניאליסטי הישראלי"
08/09/2011
עבאס שולל את זהותה היהודית של מדינת ישראל
27/04/2009 (1דקות.)
עבאס: לא חמאס ולא פת"ח צריכות להכיר בישראל
03/10/2006 (1דקות.)
חידון בטלוויזיה הפלסטינית מעניק פרס ע"ס 100$ עבור הכחשת קיומה של ישראל
22/08/2010 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית קוראת ליהודים לעזוב את ישראל מפני ש"גנבו" אותה
07/05/2010 (1דקות.)
צפון ישראל נקרא "אדמות 1948" ו"האדמות הכבושות," בשידור חוזר של הטלוויזיה הפלסטינית לילדים
17/09/2012 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית לילדים: הערים חיפה, יפו, לוד, רמלה ועכו הן "ערים כבושות"
25/08/2010 (1דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat