English

 


מימון מערבי
מימון הטרור על ידי אירופה - קידום השנאה

Share |
הקודם הבא

תשדיר שירות בטלוויזיה הפלסטינית בחסות ממשלת ספרד קורא לחרם על מוצרים ישראלים
התשדיר הטלוויזיוני מראה ילד פלסטיני הנכנס לחנות ושומע שיחה בין לקוח לבעל החנות. הלקוח אומר לבעל החנות כי "הם ממלאים את העיר בפרסומות על החרמת הסחורה הישראלית." בעל החנות טוען כי הוא "לא יכול שלא" למכור מוצרים ישראלים משום שיש להם ביקוש בקרב הצרכנים הפלסטינים. הלקוח מסכים עימו ואומר כי "לרוב הסחורה הישראלית טובה מהסחורה המקומית." לאחר מכן, שואל בעל החנות את הילד מה הוא רוצה לקנות. הילד סורק את המוצרים הישראלים שבחנות, ואומר לבסוף: "אני רוצה צ'יפס ישראלי." הילד לוקח את שקית הצ'יפס, וצועד לעבר הדלת; אך כשהוא שומע קולות ירי, לכאורה של חיילים ישראלים, הוא מחליט שלא לקנות את הסחורה הישראלית. הוא עוצר, מסתכל לצדדים, מפיל את שקית הצ'יפס על הרצפה, וחוזר לבעל החנות באומרו: "אני לא רוצה את התוצרת הישראלית, אני רוצה את התוצרת הפלסטינית."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 06/01/2011 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat