English

 


אלימות וטרור
האדרת מחבלים וטרור
שיר של פת"ח מעודד טרור: "אתה משגר את טיליך, מרעיד ושורף את בני ציון"
פייסבוק, "פת"ח - העמוד המרכזי" - 03/09/2014
 טקסט הסטטוס בפייסבוק: "סרטון המראה כמה פעולות של צליפה ישירה בחיילי הכיבוש, שיגור רקטות וירי פצצות מרגמה על ריכוזי כלי רכב של חיילי הכיבוש, אשר בוצעו על ידי השהיד הגיבור תושב בית חאנון העומדת איתן, וחבר גדודי השהידים של אלאקצא, השהיד מחמד מג'די אבו שאויש 'אלזעאנין', בעיירה בית חאנון שבצפון עזה במהלך המלחמה האחרונה נגד עזה".

על המסך מופיע הכיתוב: "גדודי השהידים של אלאקצא – פלסטין", "חטיבת השהיד נצ'אל אלעאמודי"

על המסך מופיע פסוק מהקוראן: "אל תחשוב כי הנהרגים לשם אללה מתים המה. לא, כי חיים הם, ואצל אללה פרנסתם" (סורה 3, פסוק 169, מבוסס על תרגום רובין)]
 
קריין: "השהיד הגיבור, מחמד מג'די אבו שאויש 'אלזעאנין'. השהיד הגיבור נולד בעיירה בית חאנון העומדת איתן ב-21 במאי 1990. הוא האמין כי המאבק המזוין הוא הדרך היחידה לשחרור פלסטין. הוא הצטרף לתנועת השחרור הלאומי הפלסטיני פת"ח, והתגייס לגדודי השהידים של אלאקצא – חטיבת השהיד נצ'אל אלעאמודי. השהיד הגיבור אהב את הפעילות הצבאית, והיה ממפקדי יחידת הרקטות של הגדודים בבית חאנון. הוא הכאיב לכיבוש פעם אחר פעם, עד הקרב האחרון – קרב "טריק אלעאצפה" ["דרך הסופה – אחד השמות של גדודי השהידים של אלאקצא לצוק איתן].
 
תמונות של השהיד ושהיד נוסף בשם אחמד אל-זעאנין משגרים רקטה לכיוון ישראל, כשבתחתית המסך מופיע הכיתוב "השהיד המפקד מחמד אבו שאויש יורה רקטות לעבר אדמותינו הכבושות".

קריין: [על רקע תמונות של "צליפה" בכלי רכב צה"לי:] "השהיד הגיבור נהג לצלוף בחיילים שפלשו במהלך המבצע הקרקעי שלהם. [אחרי הירי על כלי הרכב, נשמעות קריאות "אללה אכבר"] הוא היה חייל פצצות המרגמה – פצצות המרגמה שהטילו אימה על ה'צבא' השברירי של הכיבוש." בתאריך ה-26 באוגוסט 2014, שעה לפני הסכם הפסקת האש [כניסת ההסכם לתוקף], בעודו מתכונן לשיגור מטח הרקטות האחרון שלו, מטוסי הכיבוש הפציצו אותו בכמה טילים. גופו הטהור אימץ אל חיקו את האדמה, עד שנשמתו המכובדת עלתה אל בוראה. הוא הקריב את נשמתו למען פלסטין. הוא היה נסער כאשר ראה את גופותיהם של בני עמו נקרעות לגזרים. הוא נשא רובה, והפגיז ברקטות את עומק הישות [הציונית]. היום אנו נפרדים מהשהיד הגיבור מחמד מג'די שאויש 'אלזעאנין' בצער רב על אובדן המפקד הגדול הזה. אנו בגדודי השהידים של אלאקצא – חטיבת נצ'אל אלעאמודי נישאר מחויבים להבטחה ולדרכם של השהיד ושל כל שהידינו הגיבורים מאז פרוץ מהפכתנו הפלסטינית, בעזרת אללה".

שיר הלל לשהיד מחמד מג'די אבו שאויש:
"תירה RPG, שגר את טילי ה-KN
צלוף, מחמד, אל תירא, הטל אימה על חיילי האויב
תירה RPG, שגר את טילי ה-KN
צלוף, מחמד, אל תירא, הטל אימה על חיילי האויב
אתה משגר את טיליך, מרעיד ושורף את בני ציון
הוי מחמד אבן אלזעאנין, איש פת"ח, לא תושפל"
 
 

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat