English

 


אלימות וטרור
האדרת מחבלים וטרור
בכיר פת"ח למחבלים: "אתם גיבורים. אנו מברכים אתכם... אתם כתר על ראשינו"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 06/02/2016
 סגן מזכיר הוועד המרכזי של פת"ח ג'בריל רג'וב:
"ומכאן אנו אומרים ל-145 השהידים (שרובם נהרגו תוך כדי שביצעו פיגועים) - אתם גיבורים. אנו מברכים אתכם, מחזקים את משפחותיכם, ואומרים לכם: אתם כתר על ראשינו."
לחץ לצפייה

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat