English

 


אלימות וטרור
האדרת מחבלים וטרור
מחבל שרצח 3 אנשים הוא המודל לחיקוי של הרש”פ לעידוד קריאה
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 18/03/2018
 כתב הטלוויזיה הרשמית של הרש”פ:
"במחוזות קלקיליה וטולכרם, ארגנה מינהלת התרבות - בשתוף פעולה עם מוסד "תאמר" לחינוך חברתי - 2 שרשראות אנושיות שנקראו "בהאא' הוא רעיון, והרעיון לא ימות,” לכבוד השהיד בהאא' עליאן (כלומר, מחבל שרצח 3)."
ראש מנהלת התרבות במחוז קלקיליה אנואר ריאן: "ההתכנסות שלנו היום היא לצורך שרשרת קריאה אנושית. השהיד בהאא' עליאן הוביל את אותה השרשרת בשנת 2015 (כך במקור, 2014). המסר הברור והגלוי והפשוט שלנו ביום הזה ובכל המפגשים החינוכיים שלנו הוא שאנחנו עם שקורא, ואם אתה רוצה להיות או לבנות עם – עליך לקרוא."
לחץ לצפייה

מינהלת התרבות היא שלוחה של משרד התרבות של הרש"פ.

מוסד "תאמר" לחינוך חברתי רשום בין ה-"רשתות" של הקרן השוודית על שם אנה לינד. מוסד זה חבר ברשת הארגונים הלא-ממשלתיים הפלסטיניים (PNGO), אשר מקבלת מימון מנורבגיה והאיחוד האירופי.

בהאא' עליאן ובילאל גאנם – מחבלים פלסטיניים בני 22 ו-23 אשר עלו ב-13/10/2015 על אוטובוס קו 78 בשכונת ארמון הנציב

בירושלים, ותקפו את הנוסעים באקדח ובסכין. בהתקפה נרצחו האזרחים חביב חיים (בן 78), אלון גובברג (בן 51), וריצ'רד לייקין (בן 76), ונפצעו שלושה. המחבל עליאן נורה למוות בידי מאבטח שהגיע למקום. המחבל השני גאנם, איש חמאס שישב בכלא הישראלי ב-2014-2013, נפצע ונעצר. גאנם מרצה 3 מאסרי עולם ו-60 שנים נוספות על מעשי הרצח האלה.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat