English

 


אלימות וטרור
האדרת מחבלים וטרור
שר ברש"פ: הרש"פ משלמת משכורות חודשיות וכסף קנטינה לאסירים (בינהם מחבלים)
אל-חיאת אל-ג'דידה - 08/07/2012
 


כותרת: "הדגיש שהרשות היא מהמעסיקים הגדולים ביותר [לאסירים] המשוחררים – קראקע קורא למגזר הפרטי ולמוסדות האזרחיים לשתף פעולה [בנושא] העסקת האסירים המשוחררים."
     "קראקע אמר שהממשלה [הפלסטינית] משלמת משכורות לאסירים בתוך בתי הכלא [בסכום] ממוצע של 17,500,000 שקל מידי חודש, בנוסף למיליוני שקלים דמי קנטינה בקירוב, מידי חודש, לאסירים בבתי הכלא.
קראקע הבהיר כי הממשלה [הפלסטינית] מגישה מענקי שחרור לאסירים המשוחררים, בסכום שעולה על 5 מיליון שקלים, מידי שנה."


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat