English

 


אלימות וטרור
האדרת מחבלים וטרור
עיר צרפתית מעניקה למחבל השותף ברצחו של רחבעם זאבי "אזרחות של כבוד"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 20/02/2013
 


מנחת התכנית: "עיריית ביזון הצרפתית העניקה אזרחות של כבוד לאסיר מג'די אל-רימאוי מהכפר בני זיד המערבי. התואר הזה והאות הזה הוענקו במהלך טקס רשמי שנערך בצרפת, ושאליו הוזמנה אשת האסיר, פתחיה אל-רימאוי..."
מנחה התכנית: האסיר מג'די אל-רימאוי כמובן יושב בבתי הכלא של הכיבוש (כלומר, ישראל) במשך אחת עשרה שנים, ונגזר עליו מאסר עולם ועוד שמונים שנים."

אשת האסיר אל-רימאוי: "הקשר הזה בין עיריית בזון לעיריית בני זיד המערבי החל בשנת 2008, במסגרת פרוטוקול שיתוף פעולה רשמי... במסגרת שיתוף הפעולה הזה, הייתה התמקדות בסוגית האסירים בבני זיד המערבי, בית רימא ודיר ע'סאנה... נושא האסירים באזורנו משך את תשומת ליבם של האחים הצרפתים, והם החליטו להוקירם על ידי הענקת אזרחות של כבוד לאסיר מהאזור הזה. כמובן שכל האסירים ראויים לכל טוב, לכל הכבוד ולכל ההערכה, מהקטן שבהם ועד לגדול שבהם, מגזר הדין הקל ביותר לגזר הדין הכבד ביותר. אולם, במסגרת הקשרים ההיסטוריים, ומאחר שאנו בעירייה התחלנו את הקשר עם האחים הצרפתים, נבחר האסיר מג'די אל-רימאוי להיות מי שמוקירים אותו ושנותנים לו את אות הכבוד. האות הזה מהווה עבורנו, משפחת האסיר, מחווה יפה מאוד של הצרפתים, ותמיכה בסוגית האסירים הפלסטיניים בכלל, ובסוגית האסירים שנידונו לעונשי מאסר ארוכים בפרט."

המצלמה מתמקדת בתעודת ההוקרה מעיריית בזון ועליו כתוב (בצרפתית):

"העיר בזון העלתה את [מעמדו של]
מר מג'די אל-רימאוי
[ל]אזרח של כבוד
בישיבה מיוחדת של מועצת העיר ב- 13/02/2013."

הטלוויזיה הפלסטינית גם התמקדה בכיתוב הבא:

בצד שמאל: "[ענף] עץ זית לפלסטינים.
מדינה לפלסטינים בגבולות 1967.
עיר למען שלום וסולידריות."
בצד ימין: "לאות סולידריות עם העם הפלסטיני, ב- 13/02/2013, מועצת העיר העלתה את מג'די אל-רימאוי (אסיר פוליטי) למעמד אזרח של כבוד של העיר בזון"

הערה: מג'די אל-רימאוי הוא תושב מזרח ירושלים הנידון למאסר עולם על השתתפותו ברצח שר התיירות רחבעם זאבי ("גנדי") ב-2001. שודר לראשונה ב- 13/02/2013, ושוב ב- 20/02/2013.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat