English

 


העולם ללא ישראל
בעתיד: עולם ללא ישראל

Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ מחנכת את הילדים: חיפה, יפו, עכו ונצרת "תחת שליטת הכיבוש" "הכיבוש צריך לדעת...שכל האדמה הזו שייכת לנו, וכל [אדמות] 48' הן שלנו ויחזרו אלינו”
מנחת הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ: "ידידי, אתה יודע מהן אדמות 48'?"
ילד: "כן, הכיבוש של הישראלים לאדמות בשנת 1948."
מנחת הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ: "אלו האדמות שכרגע נמצאות תחת שליטת הכיבוש. אתה מכיר ערים מהן, תוכל להזכיר לי - מאדמות 48'?"
ילד: "בפזורה?"
מנחת הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ: "לא, אדמות 48', חיפה -"
ילד: "חיפה, יפו, עכו."
מנחת הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ: "נכון, ונצרת ועוד ערים רבות באדמות האלו. נזכיר אותן בפרקים הבאים, אנשאללה. סליחה, יאזן, לא התכוונתי להביך אותך, אני מתכוונת שהמידע הזה צריך להיות זמין בתוכנו כל הזמן. הכיבוש צריך לדעת שאנחנו מאמינים לחלוטין ובטוחים שכל האדמה הזו שייכת לנו, וכל [אדמות] 48' הן שלנו ויחזרו אלינו, נכון?"
ילד: "נכון, כמובן."

הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 13/11/2015 (1 דקות.)


סרטונים

הטלוויזיה הפלסטינית מלמדת את הילדים לייחל לקיצה של ישראל: "פלסטין כולה תחזור אלינו"
21/02/2019 (1דקות.)
"שחרור פלסטין מהנהר עד לים" הוא "החלום הגדול" של הפלסטינים, לדברי רקטור אוניברסיטה ביריחו
13/09/2018 (1דקות.)
"ישראל היא בבחינת כנופיה כופרת, והיא תגיע אל קיצה" לדברי פרשן מדיני פלסטיני
10/04/2018 (1דקות.)
בכיר באש”ף: "כל אחד מאתנו יודע מה מטרתנו” - "לשחרר את כל אדמת פלסטין"
15/05/2017 (1דקות.)
הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ לילדים: כל שטח ישראל היא "אדמתנו… וכולה תתקיים תחת השם `מדינת פלסטין`"
04/12/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ מחנכת את הילדים: חיפה, יפו, עכו ונצרת "תחת שליטת הכיבוש" "הכיבוש צריך לדעת...שכל האדמה הזו שייכת לנו, וכל [אדמות] 48' הן שלנו ויחזרו אלינו”
13/11/2015
תוכנית ילדים פלסטיני: ״יפו, חיפה, עכו, נצרת וכל הערים הפלסטיניות... יחזרו אלינו יום אחד״
23/05/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית מחנכת את הילדים: "פלסטין הכבושה תחזור אלינו ביום מן הימים"
19/12/2014 (1דקות.)
אסמעיל הנייה: נשחרר את ירושלים, הגדה, ואת יתר פלסטין
29/05/2014 (1דקות.)
תוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית - פלסטין תהיה במקום ישראל
25/05/2014 (2דקות.)
בכיר פת"ח: "עלינו לחזור לאופציית פלסטין אחת מהנהר ועד לים"
02/04/2014 (1דקות.)
בכיר פלסטיני: "אללה עתיד לאסוף אותם [את הישראלים] כדי שנהרוג אותם"
12/03/2014 (1דקות.)
ילדי הרש"פ לומדים לצפות לקיצה של ישראל: "יש לנו אדמה שנכבשה ב-48` שתחזור אלינו יום אחד"
23/02/2013 (1דקות.)
חבר הוועד המרכזי של פת"ח, עבאס זכי: המטרה היא "קיצה של ישראל" אבל "אתה לא יכול להגיד זאת"
23/09/2011 (1דקות.)
שיר בטלוויזיה הפלסטינית משתוקק לעולם ללא ישראל
15/12/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית לילדים: ישראל היא "פלסטין" שמחכה להשתחרר
25/07/2000 (1דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat