English

 


העולם ללא ישראל
בעתיד: עולם ללא ישראל

Share |
הקודם הבא

תוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית - פלסטין תהיה במקום ישראל
סאברין, זמרת: אנו יוצאים [לחו"ל] על מנת לשלוח מסר לכולם, שיש ילדים פלסטינים, שאנחנו עדיין חיים. יש אנשים בחו"ל שחושבים: "לא, הם מתו. יש רק ישראל, אין דבר כזה פלסטין." לא, אנו אומרים שפלסטין קיימת, שפלסטין תחזור אלינו, ושאין דבר כזה ששמו ישראל.
מנחה: בראבו!
ילדה: יש דבר שנקרא האדמות הכבושות.
מנחה: בראבו, בראבו, בראבו!
...
מנחה: אלמה הביאה איתה ציורים, מפת פלסטין, אתם רואים את מפת פלסטין? כולה תחזור אלינו אינשאללה. כל המפה הזאת תחזור אלינו. המפתח (סמל לבעלות פלסטינית על כל שטח ישראל). זה הפוך. כל המפה הזאת, ידידיי, תחזור אלינו. נכון, אלמה?
הילדה: נכון. כולה שלנו, נכון?
הילדה: כן. מנחה: גם אם הם לקחו אותה מאיתנו, אנו נחזיר אותה ביום מן הימים, נכון?
הילדה: נכון. (המנחה מראה מפת "פלסטין" שמחליפה את ישראל)
[הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית 16/5/2014]

ילד מדקלם שיר: אני נשבע, מולדתי, לא אשכח את בית שאן, עכו וטבריה, איך אשכח את לוד ורמלה? איך אשכח את יפו הזהובה? איך אשכח את ג'נין של אל-קסאם? (כלומר, ראש ארגון טרור מוסלמי)
איך אשכח את ירושלים הערבית? מנחה: נהדר, נהדר, נהדר! בראבו, בראבו, בראבו, בראבו! מי אמר לך שאנחנו נשכח את חיפה, יפו, עכו וירושלים? לעולם לא נשכח אותן, לא נשכח אף אחת מן הערים היפות שלנו שהכיבוש כבש אותן, ואנו נחזור אליהן ביום מן הימים. הן תחזורנה אלינו ביום מן הימים, ידידיי הילדים. ובהזדמנות זו אני שולחת ברכה לכל ידידנו באדמות 48' (כלומר, ישראל), באדמותינו הכבושות.
[הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית ]2/5/2014

ילדה מקריאה שיר: את ירושלים כבשו הרבה עובדי אלילים... וכעת לא יכולים להיכנס אליה תושביה המקוריים אבוי על הפליטים שגורשו מהערים והכפרים של פלסטין, אשר נקראת היום ישראל.
מנחה: בראבו, בראבו, בראבו... אני רוצה להגיד לכם, חבריי הילדים, שהאדמה שנגזלה מאתנו - האדמה הכבושה - עוד תחזור אלינו ביום מן הימים. אנחנו נמשיך לקרוא תיגר על הכיבוש, נישאר לעמוד איתן נגד הכיבוש עד שתחזור אלינו אדמתנו וירושלים תהיה שלנו... אתם יודעים מהיכן חברנו יחיא? תגיד להם.
ילד: מאזור רמלה.
מנחה: מאזור רמלה, כלומר מאדמותינו הגזולות, אדמותינו הכבושות שנחזור אליהן ביום מן הימים. נכון שנחזור אליהן?
ילדה: כמובן.
[הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית 25/4/2014]
25/05/2014 (2 דקות.)


סרטונים

הטלוויזיה הפלסטינית מלמדת את הילדים לייחל לקיצה של ישראל: "פלסטין כולה תחזור אלינו"
21/02/2019 (1דקות.)
"שחרור פלסטין מהנהר עד לים" הוא "החלום הגדול" של הפלסטינים, לדברי רקטור אוניברסיטה ביריחו
13/09/2018 (1דקות.)
"ישראל היא בבחינת כנופיה כופרת, והיא תגיע אל קיצה" לדברי פרשן מדיני פלסטיני
10/04/2018 (1דקות.)
בכיר באש”ף: "כל אחד מאתנו יודע מה מטרתנו” - "לשחרר את כל אדמת פלסטין"
15/05/2017 (1דקות.)
הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ לילדים: כל שטח ישראל היא "אדמתנו… וכולה תתקיים תחת השם `מדינת פלסטין`"
04/12/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ מחנכת את הילדים: חיפה, יפו, עכו ונצרת "תחת שליטת הכיבוש" "הכיבוש צריך לדעת...שכל האדמה הזו שייכת לנו, וכל [אדמות] 48' הן שלנו ויחזרו אלינו”
13/11/2015 (1דקות.)
תוכנית ילדים פלסטיני: ״יפו, חיפה, עכו, נצרת וכל הערים הפלסטיניות... יחזרו אלינו יום אחד״
23/05/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית מחנכת את הילדים: "פלסטין הכבושה תחזור אלינו ביום מן הימים"
19/12/2014 (1דקות.)
אסמעיל הנייה: נשחרר את ירושלים, הגדה, ואת יתר פלסטין
29/05/2014 (1דקות.)
תוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית - פלסטין תהיה במקום ישראל
25/05/2014
בכיר פת"ח: "עלינו לחזור לאופציית פלסטין אחת מהנהר ועד לים"
02/04/2014 (1דקות.)
בכיר פלסטיני: "אללה עתיד לאסוף אותם [את הישראלים] כדי שנהרוג אותם"
12/03/2014 (1דקות.)
ילדי הרש"פ לומדים לצפות לקיצה של ישראל: "יש לנו אדמה שנכבשה ב-48` שתחזור אלינו יום אחד"
23/02/2013 (1דקות.)
חבר הוועד המרכזי של פת"ח, עבאס זכי: המטרה היא "קיצה של ישראל" אבל "אתה לא יכול להגיד זאת"
23/09/2011 (1דקות.)
שיר בטלוויזיה הפלסטינית משתוקק לעולם ללא ישראל
15/12/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית לילדים: ישראל היא "פלסטין" שמחכה להשתחרר
25/07/2000 (1דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat