English

 


אלימות וטרור
מוסיקה ככלי הסתה לרצח
קליפ המברך על פיגועי ההתאבדות ומהלל את מהנדס המטענים של חמאס יחיא עיאש: "חגור סביבך את חגורת הנפץ... מבקש השהאדה, הענה לקריאתו של אל-אקצא... שלח אותם לגיהנום... תן לאש להצית אותם, הפוך אותם לחלקי גופות, צלה אותם"
ערוץ אל-אקצא (חמאס) - 06/02/2016
 טקסט בשלט: ״המפקד יחיא עיאש״ (הערה: עיאש היה אחראי לרציחתם של עשרות ישראלים בפיגועי התאבדות)

מילות השיר: "אשריך, הו אחיו של עיאש, ברכת אללה עליך
[רסיסי] המטען שלך בתוך גופו של האויב
לא הנחת לאף אוטובוס לנוע ברחוב, בלי שהגג שלו יעוף לשמים, הגג וחלקי גופות...
הו בעל הבשורות הטובות, חגור סביבך את חגורת הנפץ
לא יסופר על האינתיפאדה דבר, מלבד על גג האוטובוס שעף
הו מבקש השהאדה, הענה לקריאתו של אל-אקצא
הפוך את מטען הנפץ לקטלני עוד יותר,
הפוך את נתניהו לבזוי, שלא יוכל למנות את מספר האבדות
פזר אותם לכל עבר, הטל אימה על משפחותיהם, אל תרחם על המתנחלים
קדימה, שלח אותם לגיהנום, אין להם דבר מלבד בתי קברות
הו מבקש השהאדה, אל-אקצא קרא לך
'הו בני, הזדרז לשהאדה, הו בעל הרצון, פוצץ עצמך, בהגנה על אדמת אל-אקצא הטהורה…'
הו מבקש השהאדה, גרום להם להתייפח
תן לאש להצית אותם, הפוך אותם לחלקי גופות, צלה אותם
שמח את לבו של עמנו העומד איתן
הו מבקש השהאדה, חובה עלינו להגן על אנשינו, אתה קול הגאווה ביננו
בחגורת הנפץ שלך אנו נגן על נשותינו הנכבדות
אנו רוצים שהרחוב יהיה גדוש בהרוגים, ושהדם יגביר את סבלם
גרום לציוני לסגת מזעמו של בני עמי המורד
הו בעל הבשורות הטובות, חגור סביבך את חגורת הנפץ
לא יסופר על האינתיפאדה דבר, מלבד על גג האוטובוס שעף...
תהיה נאמן לאללה, הו מבקש השהאדה, אדון העולמים בחר בך
הנביא מוחמד הוא שכנך, מי יתן שביתך בגן העדן יבורך
צעד קדימה, ונקום את נקמת דתך, פוצץ [את המטען], ותבורך ידך הימנית
הו חוגר חגורת [הנפץ], כמה תהיה קומתך זקופה בעינינו
כשנחגוג את הבשורות הטובות (כלומר, בדבר הפיכתך לשהיד)
הו מבקש השהאדה, הדק את חגורתך, פוצץ את עצמך, קרא ל[סוף] ימיך
מה נהדר מטען הנפץ שלך, שמפוצץ את הציוני המופקר...
הו בעל הבשורות הטובות, חגור סביבך את חגורת הנפץ
לא יסופר על האינתיפאדה דבר, מלבד על גג האוטובוס שעף."
לסרטון לחצו כאן

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat