English

 


אסטרטגיה של אלימות ודיפלומטיה
מתקפת הטרור של חמאס נועדה לעורר נקמה ישראלית ברשות הפלסטינית
אל-חיאת אל-ג'דידה - 02/09/2010
 


מאמר מאת חאפט' אלברע'ות'י, העורך הראשי של עיתון הרש"פ:
כותרת: "משחק ישן"

"הפעולה אתמול בחברון [רצח ארבעה ישראלים בפיגוע ירי ליד צומת בית חגי] מזכירה לנו שורה של פעולות או מעשי טבח שהכיבוש ביצע בעיתוי מדויק לפני ביקוריו בוושינגטון של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון – שישה ביקורים שלכל אחד מהם קדם מעשה טבח מתוכנן של הכיבוש, על מנת לגרור תגובה פלסטינית שתבוא במקביל להגעתו לוושינגטון ותהפוך את הבסיס של הנסיעה ואת סדר היום שלה, כך שיעסוק רק בטרור הפלסטיני.

קודם לכן, כמה פלגים קבעו את העיתוי של פעולותיהם לתחילתו של סבב המשא ומתן או יישום הסכם כלשהו, משום שהם ידעו כי ישראל תפסיק את היישום, כאילו שהוא מהווה אינטרס ישראלי, כמו שחרור אסירים או פתיחת כבישים. בסופו של דבר, מי שרוצה להרוס משא ומתן (שהרוס מלכתחילה) יודע שהמשוואה אינה משוואת קסם, ואם הישראלים רוצים להרוס דבר מה, הם מאיצים את ההתנחלות או מבצעים טבח כלשהו וממתינים לפעולה פלסטינית בתגובה.

ייתכן שהפעולה בחברון אתמול נכנסת במסגרת זו; כבר קרה בעבר שחמאס נהגה בשיטת הפעולה [כלומר, הפיגועים] הזו, מאז הקמת הרשות ועד היום, לא במטרה להסב נזק לכיבוש, אלא כדי לדרבן את הכיבוש לנקום ברשות. כאשר הכיבוש החל לנקום בחמאס, כפי שקרה בעזה, 'אמירי ג'יהאד המנהרות' כיבו את אור ההתנגדות על מנת להאיר את מנהרת ההתפייסות [עם ישראל], רדפו אחר אנשי ההתנגדות, והאשימו כל איש התנגדות בבגידה, אלא אם עסק בתחביב ההתנגדות אך ורק בגדה.

בפועל, לא המתנחלים ולא הכיבוש היו זקוקים לפעולה כזאת כדי להכריז על חידוש ההתנחלות או לנקוט אמצעי [ביטחון] נוספים, משום שההתנחלות לא באמת הפסיקה, הכיבוש עודנו משתמש באגרוף הברזל שלו, והמתנחלים משתוללים מדי יום. עד כה, לא יצא מוושינגטון עשן כלשהו המעיד כי יש תקווה לתחילתו של משא ומתן אמיתי. לכן - בין אם הייתה פעולה ובין אם לא הייתה הפעולה, בין אם היה משא ומתן ובין אם לא היה, בין אם הייתה חמאס ובין אם לא הייתה חמאס - המצב לא ישתנה ולא יקרה נס, כל עוד המדיניות הישראלית עדיין מחפשת תירוצים להכשיל את תהליך השלום ולהביך את הרשות על מנת לכפות את תכתיביה בחסות תנועת חמאס או תנועת ש"ס."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat