English

 


העולם ללא ישראל
"פלסטין" - במקום ישראל
ג'מאל זחאלקה בעצרת יום הנכבה ברמאללה: יפו, חיפה, עכו, לוד ורמלה הן "ערביות פלסטיניות"
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 17/05/2010
 


[חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה נאם בעצרת לציון 62 שנה ל"נכבה" ברמאללה. זחאלקה הוצג על ידי המנחה בתור "נציגנו בתחומי 48". להלן חלק מדבריו:]

"אנו רוצים שהאחיות ברמאללה שנפגעו בנכבה יחזרו, ואני מתכוון ליפו, לחיפה, ללוד, לרמלה ולכל ערי פלסטין... אני רוצה שתדעו שיש לכם משפחה ביפו,  שיש לכם משפחה בלוד, ברמלה, בחיפה ובעכו.  אלה שמשמרים את הגחלת, אלה ששמרו על זהות הארץ, הם השארית שנשארה והעדות החיה לכך שיפו היא [עיר] ערבית פלסטינית וכי לוד ורמלה הן [ערים] ערביות פלסטיניות וכך הדבר באשר לחיפה ועכו... אנו מתמודדים עם תוכנית ציונית שמחלקת את עמנו... אנו מתנגדים ולא נכנעים לחלוקה הזאת ומדגישים את אחדות עמנו הפלסטיני: ישות אחת, עם אחד, זיכרון אחד, גורל אחד ועתיד אחד לעם אחד הוא העם של פלסטין."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat