English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
עידוד השהאדה נוחל הצלחה
"הנוער ימשיך את דרכם של השהידים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 12/08/2008
 


      "ועדת הנוער של [תלמידי] התיכון באזור יטא חתמה את פעילויות מחנה הקיץ... בנאומו, ג'האד אבו זהרה, מתאם ועדת הנוער של [תלמידי] התיכון באזור, הדגיש את תשוקת הנוער להמשיך את דרך השהידים עד להגשמת מטרות עמנו בחירות ועצמאות."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat