English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
עידוד השהאדה נוחל הצלחה
ילדה שהידה חייכה בזמן שמתה למען פלסטין
אל-פתח.נט - אתר חמאס לילדים - 14/03/2006
 


"היא החליטה להביא את הרכב לשדה המוקשים, כך שכל החיילים ימותו. סואד ישבה ליד הנהג, כדי להכווין אותו, והובילה אותו לעבר שדה המוקשים. הרכב התפוצץ וכל החיילים נהרגו. וסואד, ובכן היא הפכה לשהידה על הדשא, בעת שחייכה, כי מתה למען פלסטין."
אתר חמאס הציג את התמונה הבאה, של ילדה מחייכת:


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat