English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
עידוד השהאדה נוחל הצלחה
אתר חמאס במסר לילדים: ה`שהאדה` היא חיים חדשים
אל-פתח.נט - אתר חמאס לילדים - 07/03/2006
 


"התמרדנו נגד הגנבים. התמרדנו [נגדם] ולעולם לא ניכנע. נתמרד בנחישות, כמו עבותינו. נקריב, נקריב את חיינו. הוראות אבינו לימדו אותנו שהג'יהאד הוא הדרך הנצחית, וכי הכובשים יובסו...
אנו מסורים ולעולם לא ניכנע. יום אחד נביס את הפולשים. אנו מברכים ומוקירים את הגאים. דם השהיד לימד אותנו כי ה'שהאדה' היא חיים חדשים. הו אללה, ברך את צעדי המורדים. אכן, ה'שהאדה' היא ניצחון ברור."
?

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat