English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
עידוד השהאדה נוחל הצלחה
ילדה נשבעת שתיקבר כשהידה
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 29/09/2003
 


ילדה בטלפון בתכנית טלויזיה:
     ילדה: "שמי עלאא', אני מרפיח, בת עשר."
מנחה: "כן, עלאא', בבקשה."
ילדה: "על החזירים והקופים, שבראשם עומדים שרון ובוש, לדעת שאנו נשארים בארץ שממנה באנו והיא מקורנו. ובלבה ניקבר כשהידים למען פלסטין."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat