English

 


כל הדף


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
עידוד השהאדה נוחל הצלחה
הורים חוגגים את מות ילדיהם
אם פלסטינית מוכנה להקריב שבעת בניה כשהידים
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 24/09/2002
אם של שהיד:
     "השבח לאל! אני מרימה את ראשי. לי הכבוד ולי הגאווה - יש לי בן שהיד. ולא רק בני שהיד. כולם בניי. כל השהידים הם בניי, השבח לאל. לי הכבוד ולי הגאווה. אני נותנת את כל שבעת ילדי לירושלים: לפדיון ירושלים, לפדיון ירושלים, לפדיון ירושלים." הקש כאן לצפייה בסרטון
12
הצג ברצף
עוד בקטגוריה זו
1- ילדים שואפים לשהאדה
2- מבוגרים שואפים לשהאדה
כל הדף


Created by swat