English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה היהודית
עובדים ערביים במוזיאון מגדל דוד טוענים כי "גרסת" ישראל להיסטוריה שקרית
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 13/11/2009
 


 הטלוויזיה הפלסטינית שידרה ראיון שנערך עם שני עובדים ערביים [היסטוריונית ומדריך תיירים] במוזיאון לתולדות ירושלים במגדל דוד, בו הגדירו את הנרטיב ההיסטורי הישראלי בנוגע לקשר היהודי לירושלים (אותו עליהם להעביר למבקרים במוזיאון), כ"שקרי", והעידו כי בהדרכותיהם מעבירים מידע אחר:

המנחה ח'לוד אל-עפיפי [בהתייחסה לאתר 'מצודת דוד']: "אם כן, דיברנו על חשיבותו, מיקומו והקשר שלו לעדות הנוצריות וכן על כך שהוא מבנה אסלאמי; אולם מה בתוך המצודה קשור להיסטוריה הישראלית השקרית, לה טוענים הישראלים. מה בדיוק נמצא בתוך המצודה?"

החוקרת זיאד: "חדר המשתייך לתקופת הברונזה, מכונה באופן מוטעה חדר מתקופת "בית המקדש הראשון". בתקופה הזאת הם מתמקדים בכניסת 12 השבטים לפלסטין, וחלוקת פלסטין ביניהם, כיבוש העיר ירושלים על ידי דוד, ובניית בית המקדש הראשון השקרי על ידיד שלמה."
[החוקרת מוסיפה כי הממצאים הארכיאולוגיים מצביעים על כך שדוד ושלמה לא חיו בירושלים או ב'פלסטין' ואין מבנים המיוחסים להם בעיר]

המנחה: "מה הם מנסים להוכיח באמצעות הגרסא שלהם? מה נמצא בתוך המצודה? מה הם מנסים ליצור כדי להוכיח את הדבר הזה ולשווקו לעולם?"

החוקרת זיאד: "[זו] יצירה של זכות היסטורית ומימד היסטורי, כאילו הם היו נוכחים כאן לפני 3,000 שנה וכי היו להם כאן מבנים, כי היתה להם כאן נוכחות וכי כל פלסטין היתה תחת שליטתם, כאילו הם יצרו את העיר ירושלים ויצרו את כל פלסטין..."

 המנחה [פונה למדריך התיירים, רובי אבו-שמסייה]: "מר רובין, כשאתה מלווה קבוצת תיירים, כיצד אתה מתייחס [לנושא], בייחוד שאתה רואה את ההיסטוריה מלאת השקרים, ההיסטוריה המלאכותית והשקרית, כיצד אתה מתייחס לקבוצות התיירים [דוברות הערבית] בהצגת ההיסטוריה המוצגת [במוזיאון]?"

המדריך: "מניסיוני ההדרכתי במוזיאון מגדל דוד, אני רואה הרבה הטעיות היסטוריות, המוצגות על הקירות... כמובן, אם אני מנסה להתייחס לנושא באופן ניטראלי, מנקודת מבט היסטורית יותר, אני מנסה להראות את נקודת המבט ההיסטורית הניטראלית באמצעות מידע ששאבתי ממוסדות היסטוריים אחרים. אינני מסתמך באופן מוחלט על מה שכתוב על הקירות והכתובות במוזיאון. חשוב לי יותר להעביר את נקודת המבט הערבית, אבל באופן ניטראלי והיסטורי יותר..."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat