English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה היהודית
המופתי הכללי מכחיש הזיקה היהודית לכותל המערבי
אל-חיאת אל-ג'דידה - 26/06/2010
 


     "השייח' מוחמד חוסיין, המופתי הכללי של ירושלים ושל פלסטין... הצביע על כך ששלטונות הכיבוש ניגשים במרץ לבצע תוכניות מפחידות ומטילות אימה, השמות להן למטרה את רחבת הכותל הנכבדת, אשר מהווה חלק ממסגד אל-אקצא, והינה הקדש אסלאמי עבור המוסלמים בלבד."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat