English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה היהודית
ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר, אבו עלאא`, מכחיש ההיסטוריה היהודית בירושלים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 23/06/2010
 


     "ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר, אבו עלאא', דרש מהקהילה הבינלאומית להתערב על מנת למנוע מלחמה, והזהיר מפני פריצת מלחמה דתית נוכח העובדה שישראל ממשיכה בייהוד העיר הקדושה וב"ישראליזציה"שלה. אבו עלאא' אמר כי הדרישות הישראליות בירושלים הן חלק מהנסיונות הקדחתניים לטשטש ולמחוק את הקיום הפלסטיני בירושלים, להתיך את הסממנים הפלסטינים, הערביים והמוסלמים בירושלים, ולצבוע אותם בסמלים תלמודיים מלאכותיים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat