English

 


שכתוב ההיסטוריה
ישו מוצג כ"מוסלמי פלסטיני"

Share |
הקודם הבא

היסטוריון בטלוויזיה הפלסטינית: "ישו הוא פלסטיני"
"הדת הנוצרית החלה מכאן [בית לחם]... העיר הזאת היא מוקד התעניינות של כל העולם, בגלל חשיבותה ותפקידה ההיסטורי ומורשתה... הרי בסופו של דבר ישו הוא פלסטיני."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 16/12/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat