English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
גמולו של השהיד: 72 בתולות
72 נשים ממתינות למי שמת למען אללה: שש סגולות מוזכרות בדרשת חמאס
ערוץ אל-אקצא (חמאס) - 01/01/2010
 


     "כפי שאללה בחר ממיטב יצירי כפיו, להיות הנביאים והשליחים, כך אללה בחר מבינינו וממיטב יצירי כפיו את השהידים... הו אללה, הענק לנו את השהאדה למענך, הו ריבון העולמים! צרף אותנו לשהידים!... השהיד של העולם הזה והעולם הבא הוא מי שעלה לאללה בשדה הקרב... זוהי דרגת השהאדה הנעלה ביותר. הנביא אמר: 'לשהיד שש סגולות.' [סונאן א-טירמידי (1663) וסונאן אבן מג'אדה (2799). [הציטוטים המופיעים להלן כולם נלקחו מתוך החדית', אלא אם צויין אחרת:]

'הראשונה מבין הסגולות היא שנמחל לו [חטאיו] עם פרץ הדם הטהור הראשון שלו...
לכן, אין רוחצים את השהיד אין רוחצים אותו, אלא נשאר להתבוסס בדמו. מדוע? כדי שדמו יעיד לזכותו על השהאדה שלו [כשהוא יעמוד] בפני אללה ביום תחיית המתים.

החסד השני הוא שהוא רואה את מקומו בגן העדן...
אם רק היינו יודעים מה הוא הכין לשהידים בגן העדן, לא היינו [ממשיכים] לשבת בעולם הזה...
השהידים לא מתים. השהידים חיים חיים מלאים אצל אללה. הם חיים שם ברקיע העליון ובעולם המלאכים אוכלים, שותים, מטיילים ונהנים, ולכן אללה אסר עלינו לומר שהידים מתים. אסר עלינו ואמר לנו: 'אל תחשוב כי הנהרגים למען אללה הם מתים, אלא הם חיים וקיימים אצל ריבונם.' [סורה 3, פסוק 169]

החסד השלישי הוא שהשהיד מוגן מפני הבהלה הגדולה [יום תחיית המתים].

החסד הבא (הרביעי) הוא שמונח על ראשו [של השהיד] כתר כבוד. אבן חן אחת ממנו טובה יותר מכל מה שבעולם הזה.

והחסד הבא (החמישי) הוא שהוא מתחתן עם 72 מבין בנות הזוג שחורות העין.

החסד הבא (השישי) הוא שהוא [השהיד] מליץ יושר על 70 מבין קרוביו." הקש כאן לצפייה בסרטון

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat