English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
גמולו של השהיד: 72 בתולות
רצח שמונה אנשים: מואדר כ"חתן" בדרכו ל"חתונה"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/03/2008
 


העיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית מבכה על כך שישראל מנעה חגיגות ענק סביב לווית המחבל שביצע את פיגוע החדירה לישיבת מרכז הרב, ורצח שמונה תלמידים. העיתון הפלסטיני מתאר את הציפייה ל"טקס החתונה," והאכזבה כשה"חתן" נקבר ללא טקסים וחגיגות.

כותרת הכתבה: "חתן ירושלים, אבו דהיים, הלך בלי תהלוכת החתונה שלו"
     "תושבי ג'בל-מוכבר הופתעו מקולות הרמקולים שפרצו מצריחי המסגדים, שהודיעו כי חתן ירושלים, השהיד [מי שמת למען אללה] עלאא' אבו-דהיים [המחבל שרצח שמונה תלמידים בישיבת מרכז הרב], הלך מבלי שישתתפו בתהלוכת החתונה שלו... בכל יום משבעת הימים שחלפו היו כולם במצב של ציפייה... והכינו את עצמם לתהלוכת החתונה. בשעה חמש בבוקר פרצו קולות מצריחי המסגדים. הידיעה הייתה כרעם ביום בהיר עבור אלפי הממתינים, החתן נקבר בבוקר, ללא מסיבה וללא תהלוכת החתונה הגדולה שהם תכננו בדמיונם. החתן הלך בלי להיפרד בשלוש לפנות בוקר.
פרצופים כעוסים... שמביעים את עצבותם על כך שנמנע מהם מלהשתתף בתהלוכת החתן ומללוותו לבית הקברות של העיירה... חיילי הכיבוש הסתננו מספר שעות לפני עלות השחר, הובילו מספר מבוגרים לבית הקברות ומנעו מהיתר שנמצאו במקום מלהשתתף, אפילו מהעיתונות מנעו מלהשתתף... רצו שזו תהיה חתונה שקטה, ללא מוסיקה, כשהם חושבים שכך תשכח ירושלים את חתנה... אך החתונה לא תסתיים כך... היא תימשך שלושה ימים רצופים בהם תקבל אל-סוואחרה [הכפר] את כל הבאים לברך את החתן ותתלה את תמונותיו כשהן מחובקות בדגלי המולדת."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat