English

 


כל הדף


חשוב מבחינה היסטורית
אחריות מדינות ערב לבעיית הפליטים

Share |
הקודם הבא

פליט פלסטיני: הצבא הירדני אמר לנו לעזוב בשנת 1948‬‬
כתבת הטלוויזיה הפלסטינית: "כיצד יצאת אתה מ[כפרך] ביר מאעין, אתה עברת את הנכבה ("האסון" - כינוי להקמת מדינת ישראל)?"
תושב מחנה הפליטים קלנדיה: "כן, יצאתי בגיל 20. אנחנו יצאנו, כלומר, מי שהוציא אותנו זה הצבא הירדני, כי הולכים להיות קרבות ואנחנו נובס. אמרו לנו: 'צאו! תוך שעתיים נשחרר [את הכפר], ואז תחזרו.' עזבנו רק עם הבבגדים שלנו. לא לקחנו איתנו דבר כי היינו אמורים לחזור תוך שעתיים. בשביל מה לסחוב? אנחנו עוד מחכים לשעתיים האלה עד היום."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 15/05/2013 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat