English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
נשים בחברה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

"חלק מהזהות [הפלסטינית] שלנו הוא להרוג נשים, להכות נשים..."
יוסוף ג'בארין, מרצה בטכניון: "חלק מהזהות שלנו הוא להרוג נשים, למשל, להרוג נשים, להכות נשים... "
מנחה הטלוויזיה הפלסטינית: "כאן אתה מכליל."
ג'בארין: "אני לא מכליל."
מנחה: "לא כולם אותו הדבר."
ג'בארין: "חלק מהזהות שלנו הוא לתקוף נשים - אנו צריכים להודות בכך. בכל חברה יש פגמים, ויש דברים יפים. בזהות הפלסטינית יש דברים יפים, אבל יש גם דברים שאימצנו לעצמנו מהתרבות הערבית מאות בשנים אשר מזיקים לפרט ומזיקים לאישה. תראה למשל בחודשים האחרונים, כמה נשים נרצחו בלוד, רמלה, עכו, וכו'. זה חלק מהזהות שלנו."
הערוץ הישיר, הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח) 24/06/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat