English

 


ירושלים תחת "מתקפה"
"ייהוד" ירושלים
טלוויזיה פלסטינית: יהודים הגרים בירושלים הם "סרטן"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 12/04/2010
 


     "המאבק בין הפלסטינים לישראלים קיבל מימד חדש. לאחר התפשטות הסרטן הישראלי בגופה של העיר [ירושלים], תושבי ירושלים החלו לראות את אויבם לנגד עיניהם."

הערה: אמירה זו שודרה שלוש פעמים במהלך שבוע אחד בטלוויזיה הפלסטינית, ב12, 14, ו18 לאפריל 2010
.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat