English

 


ירושלים תחת "מתקפה"
"ייהוד" ירושלים
בכיר פת"ח: ישראל הופכת את ירושלים לבירה הדתית של היהדות העולמית
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 09/10/2009
 


ח'אתם עבד אל-קאדר, הממונה על תיק ירושלים בפת"ח:
     "הבעיה היא שישראל עברה מהשלב בו היא מבססת את ירושלים כבירה פוליטית של הישות העברית, לביסוס ירושלים כבירה הדתית לעם היהודי ב[רחבי ה]עולם. כלומר, היא מנסה להטות את הסכסוך מהמסלול הפוליטי למסלול הדתי. הפיכת ירושלים לבירת העם היהודי פירושה ביטול הדתות האחרות - כלומר, הפקרת המקומות הקדושים האחרים, כפיית עובדות חדשות בשטח על המוסלמים ועל הנוצרים בירושלים, מתוך הנחה שירושלים היא עיר יהודית. זה מה שישראל מנסה לעשות בירושלים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat