English

 


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
עידוד שנאת הדמוקרטיות המערביות

ארה"ב היא אויב חסר-רחמים של הפלסטינים
על גב כף היד כתוב: "עזה"
אל-חיאת אל-ג'דידה
19/01/2008הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat