English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
גמולו של השהיד: 72 בתולות

Share |
הקודם הבא

אחיותיו של מחבל שדקר שלושה: "אני שמחה על כך שאחי שהיד... אני אמות מות שהידים" "אני שמחה. הוא חתן”
אמו של המחבל הדוקר מוחמד שמאסנה: "רחמי אללה עליך, הו מוחמד. אתה הנפת את דגל האסלאם מעל למסגד אל-אקצא... הנפת את דגל האסלאם בכל העולם, בארה"ב, בישראל, ורמסת את ישראל וארה”ב. אנשאללה, נשחרר את אל-אקצא מידיהם. קיצם קרב..."
אחותו של המחבל הדוקר מוחמד שמאסנה: "אני שמחה על כך שאחי שהיד. אתם חושבים שאנחנו, בני העם של פלסטין, נשב בשקט? בחיי אללה, אנו נדרוך על ראשיכם, ישראל. אתם חושבים שדמו של אחי לא יינקם? בחיי אללה, אני לא אשב בשקט. אני אמות מות שהידים, כל אחיותיי ימותו מות שהידים… אחי מת כשהיד. הציונים הרגו אותו. אחי הוא גיבור. ישראל, אל תעיזו לחשוב שאחי מוג לב ושאחי מחבל. אחי גיבור…"

קהל בלוויה: "קחו אותי לעפולה, [בשביל] פעולת בקשת-שהאדה."

אחותו של המחבל הדוקר מוחמד שמאסנה: "כולנו נלך בצעדיו של [אחי] מוחמד, כולנו, אחד אחד… הוא גיבור. אני שמחה. הוא מת למען מסגד אל-אקצא. אני שמחה, שמחה. הוא חתן (כלומר, לפי האסלאם, השהידים מתחתנים בגן-עדן עם 72 בתולות)."

[אתר האינטרנט של העיתון הרשמי של הרש״פ, אל-חיאת אל-ג'דידה, 1/11/2015]

מוחמד נזמי שמאסנה - מחבל פלסטיני בן 22 שתקף בסכין חייל צה"ל וניסה לחטוף את נשקו ב-22/10/2015, באוטובוס מס' 185 בירושלים. המחבל פצע גם שני אנשים נוספים. הוא נורה ונהרג על ידי שוטר.
אתר האינטרנט של עיתון הרשמי של הרש"פ, אל-חיאת אל-ג'דידה 01/11/2015 (1 דקות.)


סרטונים



ארכיון וידאו - כל הנושאים





Created by swat