English

 


סילוף והכחשת שואה
עלילה: ישראל מחקה את הנאצים
חמאס: השואה היא יוזמה ציונית להפטר מנכים
ערוץ אל-אקצא (חמאס) - 18/04/2008
 


קריינות:
     "'הנכים והמוגבלים מהווים נטל כבד על המדינה,' אמר מנהיג המחבלים, בן גוריון. השטנים היהודים העלו רעיון שפל [השואה]: כיצד להיפטר מנטל הנכים והמוגבלים בדרכים נפשעות ונפתלות, כאשר הם מפנים אצבע מאשימה פעם אל הנאצים ופעם אל מישהו אחר. וזאת בכדי שהיהודים ייראו נרדפים כאשר הם מנסים לזכות בחמלה בינלאומית שתהיה לטובתם. הם הראשונים שהמציאו את שיטות הרשע והרדיפה."

אמין דבור, מנהל מרכז למחקרים אסרטגיים:
     "בנוגע לשואה הישראלית, כולה הייתה בדיחה וחלק מהצגה מושלמת שעשה בן גוריון, אשר התרכז [בהעלאת] צעירים בעלי אנרגיה ויכולת, וכל היתר- בעלי מומים, נכים, ובעלי צרכים מיוחדים, הם אלה שנשלחו לבסוף [למות], אם זה בכלל הוכח היסטורית. הם נשלחו בשביל שתהיה שם שואה, כדי שישראל תוכל 'לנגן' על זה ולזכות בחמלת העולם."

קריינות:
     "המספרים, כביכול, של היהודים [שנספו בשואה] נועדו רק לשמש חזית תעמולתית."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat