English

 


אלימות וטרור
מקרה מבחן: דלאל מוגרבי, ממחבלת לגיבורה לאומית
פעילויות מחנה הקיץ מוקדשות למחבלת דלאל מוגרבי
אל-איאם - 22/07/2008
 


מחנה קיץ מוקדש לזכרה של דלאל מוגרבי, אשר הנהיגה את פעולת חטיפת האוטובוס בשנת 1978, שבה נרצחו 37 אזרחים, מתוכם 12 ילדים:
     "
פעילויות המחנה מאורגנות בתמיכת המרכז הפלסטיני להפצת הדמוקרטיה ופיתוח הקהילה... קבוצות שנושאות שמות בעלי רקע לאומי והיסטורי ושמות של שהידים ואסירים שעדיין יושבים בבתי הכלא של הכיבוש...מנהל המחנה, אמג'ד אל-נג'אר, אמר כי פעילויות המחנה מוקדשות לזכר שני השהידים, דלאל מוגרבי ועזמי אל-זע'יר."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat